fbpx

Prodea: Εξαιρετικό μέρισμα 6,8% βλέπει η Alpha Finance

0 106

Μεταξύ των 6,02 και 7,02 ευρώ ανά μετοχή εκτιμάται η εσωτερική αξία της εισηγμένης στα τέλη του 2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής.

Την ανάλυση των προοπτικών της Prodea Investments, της μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων (ΑΕΕΑΠ) σε ακίνητη περιουσία (real estate) στην Ελλάδα, ανέπτυξε σήμερα η Alpha Finance, με έκθεση που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Ανάλυσης της εταιρείας.

Η Prodea είναι εισηγμένη στο Χ.Α. και έχει ένα χαρτοφυλάκιο 373 εμπορικών ακινήτων υψηλής προβολής και εμπορικότητας, με τα 318 από αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 24 στην Κύπρο, 27 στην Ιταλία, 2 στη Βουλγαρία και 2 στη Ρουμανία. Η μεικτή εύλογη αξία των επενδύσεων (GAV) και η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση (AuM) διαμορφώθηκαν στα Ευρώ 2,3 δισ. και Ευρώ 2,5 δισ. αντίστοιχα, στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η βέλτιστη διαχείριση και κατανομή των ακινήτων περιλαμβάνει τρέχουσες επενδύσεις με το 47% να αφορά σε γραφεία, το 19% σε καταστήματα-εμπορικούς χώρους, το 18% σε τραπεζικά καταστήματα, το 8% στον τομέα των ξενοδοχείων και περίπου 3% στις εμπορικές αποθήκες (logistics), διατηρώντας παράλληλα υψηλό δείκτη πληρότητας ενοικιαζόμενων χώρων (occupancy rate) στο 95%, με σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων (WAULT) στα 13,9 έτη (ή στα 8,9 έτη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων λήξης μίσθωσης-break options).

Η Διοίκηση της Prodea, αξιολογώντας τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις στην αγορά ακινήτων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, εξετάζοντας επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ, με πάνω από το 80% εξ αυτών να είναι σε «πράσινα» έργα, κυρίως στους τομείς των «πράσινων» γραφείων, των logistics και των ξενοδοχείων (Hospitality), ενώ αξιολογεί παράλληλα την επιλεκτική τοποθέτησή της στον χώρο της ανάπτυξης οικιστικών ακινήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Prodea αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο εκφραστή των επενδύσεων σε «πράσινα» έργα στην εγχώρια αγορά τα επόμενα χρόνια, με τη μεικτή εύλογη αξία (GAV) να διαμορφώνεται στα 505 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2022 από 333 εκατ. ευρώ πέρυσι, διατηρώντας παράλληλα μακροπρόθεσμα συμβόλαια ενοικίασης, η πλειονότητα των οποίων είναι συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό.

Στον τομέα των ξενοδοχείων άλλωστε, η δραστηριοποίηση στον χώρο των πολυτελών resorts σε Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) και Κύπρο αναμένεται να συνεχισθεί, καθώς επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων, αναδεικνύοντας την υψηλή προστιθέμενη αξίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Prodea έχει προβεί σε αποεπένδυση από ακίνητα υψηλής ωρίμανσης ή που δεν εντάσσονταν στον κύριο κορμό επενδύσεων της εταιρείας, περίπου Ευρώ 200 εκατ., με αντίστοιχες επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των εσόδων από μισθώματα και βελτίωση της κερδοφορίας τα επόμενα έτη.

Οι θετικές προοπτικές που προδιαγράφονται στην εγχώρια αγορά ακινήτων, με τις τιμές και τα έσοδα από μισθώματα να ανακάμπτουν τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία ικανοποιητική αύξηση της εσωτερικής λογιστικής αξίας (ΝΑV) των ΑΕΕΑΠ, οι οποίες επωφελούνται παράλληλα από το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο.

Υπό το πρίσμα αυτής της θετικής προοπτικής, η εταιρεία, με βάση τον συγκρίσιμο με ομοειδείς εταιρίες σταθμισμένο στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας δείκτη P/NAV (τιμή προς εσωτερική λογιστική αξία), αναμένεται να διαπραγματεύεται στο 1,2x το 2024, ενώ με βάση τον δείκτη P/FFO (τιμή προς έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες) στο 19,2x, ενώ με βάση τον πολλαπλασιαστή EV/EBITDA στις 23,8x.

Προεξοφλώντας τους πολλαπλασιαστές αυτούς στα τέλη του 2023 (με κόστος κεφαλαίου 8,2%), η εσωτερική αξία (NAV) της Prodea οριοθετείται μεταξύ των 6,02 και 7,02 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μερισματική απόδοση για τους μετόχους με βάση το NAV της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2021 (5,47 ευρώ), αναμένεται να βαίνει αυξανόμενη τα ερχόμενη έτη, ξεκινώντας το 2022 από 5.1% και φτάνοντας το 6,8% το 2025.

Τέλος, οι προοπτικές επενδύσεων με βιοκλιματικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά θα αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τα επόμενα έτη.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More