Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Profile

0 111

Την εκλογή του κ. Αριστείδη Ηλιόπουλου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Profile, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Γεωργίου Βλαχόπουλου, ανακοίνωσε η εταιρεία. Την εκλογή του κ. Αριστείδη Ηλιόπουλου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Profile, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Γεωργίου Βλαχόπουλου, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Ηλιόπουλος εξελέγη για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους , η οποία λήγει την 30η Ιουνίου 2015.

Η ως άνω αντικατάσταση θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More