fbpx

Πυροπροστασία ακινήτων: Ανεφάρμοστες και αιφνιδιαστικές οι νέες διατάξεις

0

Του Μάνου Κρανίδη*
Στα μέσα Μαρτίου, αιφνιδιαστικά και άναρχα, χωρίς καμία διαβούλευση και προετοιμασία, τα υπουργεία ενέργειας-περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας δημοσιεύσαν ξαφνικά μια κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τη σύνταξη αξιολόγησης, τεχνικών εκθέσεων και μελετών πυροπροστασίας των ακινήτων που είναι όμορα ή σε απόσταση 300 μ. από δασικές εκτάσεις, με 1η καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου και με παράταση μέχρι 26 Απριλίου και 2η παράταση μέχρι 10 Μαίου και κανείς δεν έχει αντιληφθεί μέχρι πότε ισχύει πλέον.

Πραγματικά προκαλεί εντύπωση μια τέτοια πρόχειρη και βεβιασμένη αντιμετώπιση ενός σημαντικού ζητήματος όπως η πυρασφάλεια των ακινήτων κοντά σε δασικές εκτάσεις, που απαιτεί έγκαιρη και ουσιαστική προετοιμασία. Αφού σε ελάχιστο χρόνο πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, με την οποία ορίζονται διαδικασίες και προθεσμίες που είναι αδύνατον να τηρηθούν τόσο από τους πολίτες όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, ενώ δεν υφίσταται ακόμη η προβλεπόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησής τους.  Μια διάταξη που αφορά όλους του Δήμους σε όλη την Ελλάδα και εκατομμύρια συμπολίτες μας με ελάχιστη σχεδόν μηδενική εφαρμογή!

Η φιλοσοφία της διάταξης αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του Περιβάλλοντος, την πυροπροστασία των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές. Όμως μέχρι σήμερα είναι ασαφής και ελλιπής η σύνταξη των κρίσιμων σχεδίων πυρασφάλειας των δημοσίων δασικών εκτάσεων από το Υπουργείο και την Πολιτεία. Αντίθετα όλη αυτή η ανοργάνωτη αστική διαδικασία αποτελεί τον απόλυτο αιφνιδιασμό εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι μάλιστα απειλούνται με ποινικές συνέπειες αν δεν συμμορφωθούν με τις νέες ασαφείς και ανεφάρμοστες χρονικά υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, ώστε να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ότι συμβεί στις ιδιοκτησίες τους, με σημαντικά πρόστιμα, εφόσον:

  1. Μέχρι την 10.05.2024 , υποχρεούνται να προβούν σε «σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα» . Πόσο άμεσα θα τον βρουν, πότε θα τον πάνε στο οικόπεδό τους για να το δει και να μελετήσει και να συντάξει τα παραπάνω έγγραφα μέχρι το τέλος του μήνα Μαρτίου και με τι ύψος αμοιβής και κόστος εφαρμογής!
  2. Μέχρι την 10.06.2024 υποχρεούνται να υποβάλουν στον οικείο Δήμο αρχικά, (και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα αργότερα), Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς!
  3. Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα-μηχανικού και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

Επιγραμματικά, για κάθε ακίνητο, απαιτούνται τα ακόλουθα: Έγγραφα ακινήτου:- Κάτοψη ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, Τοπογραφικό, Οικοδομική άδεια, Συμβόλαιο Ακινήτου, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη. Έγγραφα που συντάσσονται από μηχανικό: Αξιολόγηση επικινδυνότητας, Τεχνική Έκθεση με τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (και κάτοψη). – Σχέδιο προετοιμασίας και διάσωσης. Δήλωση εφαρμογής των μέτρων (υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ακινήτου με υφιστάμενο κτίριο αναγράφονται στην τεχνική έκθεση οι εργασίες – ενέργειες που πρέπει να γίνουν και εφόσον απαιτούνται εργασίες προσαρμογής εκδίδεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη διοικητική πράξη του άρθρου 28 του ν. 4495/2017.

Τέλος βάσει της διάταξης οι Δήμοι οφείλουν να καταχωρίζουν τα ακίνητα και εκθέσεις σε Ειδικό Μητρώο, και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν τεθεί σε λειτουργία, Να συγκροτήσουν τις Τριμελείς επιτροπές, να ενημερώσουν τους δημότες για την ισχύ του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Βάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών προτείνεται να εντοπίσουν τις περιοχές χωρικής τους αρμοδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για να δοθούν ειδικότερες οδηγίες στους δημότες που διαμένουν σε κτίρια εντός αυτών. Και βέβαια πρώτοι να εφαρμόζουν σχέδια πυροπροστασίας των δημοτικών δασικών εκτάσεων.

Κρίμα σε ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα να εκλείπει η μεθοδική οργάνωση, η ουσία και ο έγκαιρος ρεαλιστικός σχεδιασμός και για άλλη μια φορά να αιφνιδιάζονται και να επιβαρύνονται εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων!

* πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO της Krama Property,
δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra