fbpx

Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε ΒΒ+ με σταθερό outlook

0 101

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε “ΒΒ+” από “ΒΒ”, με σταθερό outlook, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης “Scope Ratings” την Παρασκευή, θέτοντας τη χώρα μας ένα “σκαλοπάτι” μακριά από την επενδυτική βαθμίδα.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η τρίτη φορά που διεθνής οίκος αξιολόγησης αναβαθμίζει, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης και των συνθηκών υψηλής αβεβαιότητας που αυτή έχει προκαλέσει παγκοσμίως, το αξιόχρεο της χώρας μας, δίνοντας ακόμα μία “ψήφο” εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στις προοπτικές της.

Τι οδήγησε στην αναβάθμιση:

1. Η ενίσχυση της υποστήριξης των ευρωπαϊκών θεσμών εν μέσω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, με τη μορφή μέτρων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτά τα μέτρα, σε συνδυασμό με την πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη από την ΕΕ, μετά την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ, ενισχύουν την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές, υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητα του χρέους και δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για την ελληνική κυβέρνηση για περαιτέρω δημόσιες επενδύσεις.

2. Το πολύ ισχυρό προφίλ του δημόσιου χρέους που προκύπτει από τα υποστηρικτικά μέτρα των πιστωτών της ευρωζώνης, τα χαμηλά επιτόκια και την προληπτική διαχείριση του δημόσιου χρέους.

3. Οι πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που περιόρισαν τους υψηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και βελτίωσαν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος παράλληλα με την κινητοποίηση επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας αντανακλά την επικαιροποιημένη αξιολόγηση του Οίκου για τη χώρα στις κατηγορίες: “Εγχώριος οικονομικός κίνδυνος”, “Δημοσιονομικός κίνδυνος” και “Κίνδυνος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας”.

Ωστόσο, η Scope Ratings επισημαίνει πως η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας εξακολουθεί να περιορίζεται από:

i) το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο αντικατοπτρίζει την ευαλωτότητα που υπάρχει στην περίπτωση που οι αγορές επανεκτιμήσουν τον κίνδυνο που συνδέεται με τα υπερχρεωμένα κράτη της Ευρωζώνης

ii) τις δυσκολίες του χρηματοπιστωτικού τομέα που σχετίζονται με τους υψηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον συνεχιζόμενο κίνδυνο στη διασύνδεση μεταξύ κράτους και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

iii) τις διαρθρωτικές αδυναμίες που επηρεάζουν αρνητικά την ασθενή δυναμική ανάπτυξης, και οι οποίες συνδέονται με την υψηλή ανεργία, την περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση, τις δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας και την έλλειψη σημαντικών άμεσων ξένων επενδύσεων.

Το σταθερό outlook αντανακλά την εκτίμηση της Scope ότι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία θα είναι ισορροπημένοι για τους επόμενους 12-18 μήνες.

Οι αξιολογήσεις και προοπτικές της χώρας θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν, κατά μόνας ή συνολικά:

i) ενισχυθεί η στήριξη από πλευράς ευρωσυστήματος στα ελληνικά χρεόγραφα στη μετά κρίση εποχή

ii) η δημοσιονομική εξυγίανση και η οικονομική ανάκαμψη οδηγήσουν σε ισχυρή μείωση του χρέους

iii) περιοριστούν οι διαρθρωτικές οικονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες, αυξάνοντας τη μεσοπρόθεσμη δυναμική ανάπτυξης και ενισχύοντας τη μακροοικονομική βιωσιμότητα, ή/και

iv) μειωθούν οι κίνδυνοι για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, και αυξηθεί η παροχή δανειοδοτήσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Αντιθέτως, οι αξιολογήσεις και προοπτικές θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν εάν, κατά μόνας ή συνολικά:

i) μειωθεί η στήριξη από πλευράς ευρωσυστήματος στο ελληνικό χρέος

ii) οι δημοσιονομικές πολιτικές παραμείνουν χαλαρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εκδηλωθεί νέα οικονομική ύφεση, παρεμποδίζοντας την πορεία μείωσης του δημόσιου χρέους

iii) αποδυναμωθεί η δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, γεγονός που μειώνει τις προοπτικές περιορισμού των μακροοικονομικών ανισορροπιών και υπονομεύει την ενδεχόμενη ευρωπαϊκή στήριξη, ή/και

iv) αυξηθούν εκ νέου οι κίνδυνοι για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, και κατά συνέπεια τον κίνδυνο αποκρυστάλλωσης ενδεχόμενων υποχρεώσεων στον κρατικό ισολογισμό.

Η αλλαγή στην πολιτική της ΕΚΤ ως απάντηση στην πανδημία αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης των περιφερειακών δανειοληπτών και μείωσε τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης. Μια βασική καινοτομία κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ήταν η ευελιξία των αγορών της ΕΚΤ σε κατηγορίες δικαιοδοσίας, χρόνου και περιουσιακών στοιχείων. Οι αγορές ομολόγων της ΕΚΤ εν μέσω πανδημίας έχουν σταθεροποιήσει τις συνθήκες χρηματοδότησης των χωρών-μελών.

Η Scope αναμένει ότι αυτή η ευέλικτη προσαρμογή των παραμέτρων των αγορών της ΕΚΤ -συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας των κανόνων για την εισαγωγή ειδικών απαλλαγών για τους κανόνες πιστοληπτικής αξιολόγησης των αγορών ελληνικών χρεωστικών τίτλων χωρίς την αξιολόγηση εκδότη επενδυτικού βαθμού- θα αποδειχθεί πιο ανθεκτική και τέτοιες στοχευμένες προσαρμογές σε ό,τι αφορά την αγορά περιουσιακών στοιχείων να είναι διαθέσιμες για επανεισαγωγή σε μελλοντικές κρίσεις αν χρειαστεί.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More