fbpx

TITAN: Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

0

Στήριξη στον ψηφιακό μετασχηματισμό έδωσε και τους προηγούμενους μήνες η εισηγμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα, «η πρόοδος όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό συνεχίστηκε και αυτό το τρίμηνο, καθώς όλο και περισσότερες καινοτόμες λύσεις βρέθηκαν επιτυχώς από το στάδιο της επικύρωσης της ιδέας (“proof of concept”) σε αυτό της υλοποίησης και της εφαρμογής στις παραγωγικές μονάδες του ομίλου».

Σε συνέχεια της εφαρμογής των συστημάτων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (RTOs) και στα δύο εργοστάσια των ΗΠΑ, επιταχύνθηκε η εφαρμογή τους αυτό το τρίμηνο, και στις μονάδες άλεσης στο εργοστάσιο του ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και στον κλίβανο στο εργοστάσιο του Καμαρίου στην Ελλάδα.

Με αυτά τα συστήματα, ο όμιλος Τιτάν επιτυγχάνει αύξηση της παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου, χάρη στην αύξηση της παραγωγής και την αποφυγή βλαβών, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το επιταχυμένο πλάνο υλοποίησης του προγράμματος, αυτά τα συστήματα (RTOs) αναμένεται να εγκατασταθούν σε όλα τα εργοστάσια του Ομίλου έως το τέλος του 2023.

Επιπλέον, οι προηγμένοι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων για το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τη χρήση δεδομένων της ψηφιακής αλυσίδας και της τεχνολογίας του ψηφιακού αντιγράφου (“digital twinstechnology”), τέθηκαν επιτυχώς σε λειτουργία σε επιπλέον προϊόντα και σε νέες περιοχές δραστηριοποίησης της Titan America παρέχοντας πιο αποτελεσματική -από πλευράς κόστους- εφοδιαστική αλυσίδα και μία καλύτερη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση πελατών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας CemAI νωρίτερα φέτος, ο ομιλος ΤΙΤΑΝ ξεκίνησε, αυτό το τρίμηνο, την εμπορική αξιοποίηση της νέας ψηφιακής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών προσφέροντας λύσεις πρόβλεψης βλαβών που βασίζονται στη μηχανική εκμάθηση, στην διεθνή βιομηχανία τσιμέντου.

Αυτή η υπηρεσία, η οποία έχει ήδη διατεθεί σε πελάτες του διεθνώς, συνδυάζει πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνογνωσία έμπειρων στελεχών της βιομηχανίας τσιμέντου.

Προοοπτικές για τους επόμενους μήνες

Το αυξημένο κόστος ενέργειας, τα υψηλότερα επιτόκια και ο κίνδυνος ύφεσης συνιστούν ασφαλώς προκλήσεις για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Από την άλλη, τα θεμελιώδη μεγέθη διαμόρφωσης της ζήτησης του τσιμέντου -δηλαδή η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση του πληθυσμού- διατηρούν τη δυναμική τους σε συνδυασμό με τα προγράμματα επενδύσεων για έργα υποδομών στις κύριες αγορές μας.

Κατά όσα αναφέρονται στα οικονομικά αποτελέσματα, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τους αστάθμητους παράγοντες στο άμεσο μέλλον, δεδομένης της αποδεδειγμένης ανθεκτικότητάς του, ενώ το προσωπικό του εστιάζει συνεχώς στη διασφάλιση της θετική σχέσης τιμών και κόστους, στην αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και της ρευστότητας του ομίλου, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της θετικής εμπειρίας των πελατών του.

Στις ΗΠΑ, οι θετικές προοπτικές διατηρούνται αμετάβλητες και για τους επόμενους μήνες. Οι συμβάσεις για μελλοντική εκτέλεση και τα πλήθος προς εκτέλεση έργα, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Το απόθεμα απούλητων κατοικιών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι τα υψηλότερα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μείωσαν κάπως την αγοραστική ζήτηση, ιδίως για μονοκατοικίες.

Παράλληλα όμως, η ζήτηση για συγκροτήματα κατοικιών παραμένει ανθεκτική. Η δραστηριότητα σε χρηματοδοτούμενα από τις Πολιτείες ή από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έργα υποδομών είναι αυξημένη και αναμένεται να αναπτυχθεί περισσότερο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ο πληθωρισμός, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να επιβραδύνουν την αγορά βραχυπρόθεσμα.

Ο όμιλος διατηρεί την εμπιστοσύνη του στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς των ΗΠΑ, και θα συνεχίσει να ενδυναμώνεται, να βελτιώνει την παραγωγική διαδικασία και να προχωρά απρόσκοπτα στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα. Η τόνωση των επενδύσεων που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα είναι θετική για τις δραστηριότητές μας. Δεδομένης της έντονης δραστηριότητας σε πολλά έργα υποδομής, ο Όμιλος έχει γερές βάσεις μέσω της παρουσίας του στην αγορά στις σημαντικότερες περιοχές ανάπτυξης.
Την ίδια στιγμή, ο αναπτυσσόμενος τουριστικός κλάδος συμβάλλει στον όγκο των υλοποιούμενων έργων, καθώς βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει και αυξάνει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Παρά το κλίμα αβεβαιότητας λόγω των διεθνών συνθηκών, ο όμιλος εξακολουθεί να ενισχύει τις μονάδες του και μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες αναμένει να θέσει σε λειτουργία στα εργοστάσιά του έργα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα έργα αυτά, θα επιτρέψουν την βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους, τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την αύξηση της παραγωγής πιο πράσινων προϊόντων.

Οι σημαντικές αυξήσεις του κόστους παραγωγής και η αβεβαιότητα που προκύπτει από τις επικρατούσες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία θα λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες για τις δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιορίζοντας και τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η πορεία των τιμών της ενέργειας θα συνεχίσει να καθορίζει και τα επίπεδα της κερδοφορίας. Η πρόσφατη συμφωνία της Αιγύπτου με το ΔΝΤ για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα. Η παράταση για ακόμη ένα έτος του μηχανισμού ελέγχου της παραγωγής τσιμέντου, με αυξημένες ποσότητες, παρέχει ένα πλαίσιο ασφαλείας για τον Όμιλο όσον αφορά τη διατήρηση της παραγωγής τσιμέντου και της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων του, ενώ βελτιώνει τα επίπεδα κόστους.

Στην Τουρκία η ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και τα επίπεδα ρεκόρ του υπερπληθωρισμού συνεχίζουν να επηρεάζουν την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τον όμιλο, η εφαρμογή της δυναμικής πολιτικής τιμολογήσεων και η ενίσχυση των νέων εξαγωγικών δυνατοτήτών του θα συμβάλουν στην βελτίωση της κερδοφορίας.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra