fbpx

Unibios: 50 χρόνια παρουσίας και αύξηση κερδοφορίας το 2021

0

Η Unibios ιδρύθηκε το 2008 με την μετατροπή της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1972 εταιρείας Βιοσώλ σε εταιρεία συμμετοχών, κλείνοντας φέτος ουσιαστικά 50 χρόνια στο χρηματιστήριο!

Σήμερα η Unibios έχει περισσότερους από 9.000 μετόχους. Δια μέσου των θυγατρικών της η Unibios δραστηριοποιείται στους τομείς της «πράσινης oικονομίας» και της «αειφόρου ανάπτυξης». Ο Όμιλος έχει θυγατρικές στην Ελλάδα, Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και στο Λουξεμβούργο. Διαθέτει δύο εργοστάσια, ένα στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων και ένα στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

Με τις ραγδαίες περιβαλλοντικές αλλαγές, να έχουν ήδη καταστήσει επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης λύσεων για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης ιδιαίτερα και υπεύθυνη χρήση του νερού και της ενέργειας. Η αναζήτηση αυτή έχει ως συνέπεια την ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς επεξεργασίας και ανακύκλωσης νερού καθώς και της αγοράς παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμησης και αποθήκευσης ενέργειας. Η Unibios στοχεύει στην αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών που διαμορφώνονται σε εξειδικευμένα τμήματα (niches) των αγορών αυτών, επενδύοντας σε εταιρείες και δραστηριότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν μακροχρόνια υψηλές αποδόσεις λόγω στρατηγικών, τεχνολογικών, εμπορικών και λειτουργικών πλεονεκτημάτων και συνεργειών.

Σχεδιασμός σε δύο άξονες

Πρώτος άξονας η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της επεξεργασίας, ανακύκλωσης & επαναχρησιμοποίησης νερού με την επέκταση της παρουσίας του σε νέες χώρες και σε νέες αγορές, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Δεύτερος άξονας η είσοδος του Ομίλου στην αγορά της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμές πηγές καθώς και εξοικονόμησης & αποθήκευσης ενέργειας στην βάση πάντα της αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών σε εξειδικευμένους τομείς και δραστηριότητες.

Ακίνητη περιουσία προς αξιοποίηση 

Η Unibios έχει στην κατοχή της ένα ακίνητο στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου σε μία έκταση 64.000 τ.μ. εντός της Α’ ΒΙΠΕ εντός της οποίας έχουν ανεγερθεί δύο βιομηχανοστάσια συνολικής επιφάνειας 15.800 τ.μ. Το ακίνητο αυτό αξιοποιείται σήμερα μερικώς από την θυγατρική του Ομίλου Watera Ελλάς για την παραγωγή συστημάτων επεξεργασίας νερού, πλην όμως επιβαρύνει τα αποτελέσματα του Ομίλου συνολικά. Η πλήρης αξιοποίηση του ή και η διάθεση τμήματος αυτού αποτελούν κύριες επιδιώξεις του Ομίλου.

Ικανοποιητική κερδοφορία

Επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας προ φόρων σε επίπεδο Ομίλου, για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Σημαντική κερδοφορία μετά από φόρους, και υπέρβαση του στόχου EBIDTA προς πωλήσεις (> 15%) με 15,2%. Τα θετικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάριν στην επιδόσεις του Ομίλου Watera (που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Unibios), που ενίσχυσε την παρουσία του σε απαιτητικές γεωγραφικές αγορές (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιταλία) και διεύρυνε την παρουσία του στην αγορά επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Τη χρονιά που διανύσαμε οι καθαρές πωλήσεις ήταν στα 8.477,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 7.299,7 το 2020, μια αύξηση της τάξη του 16,1%. Το μικτό κέρδος στα 3.115,4, έναντι 2.703 εκατομμύρια ευρώ το 2020, μια αύξηση της τάξης του 15,3%.Τα κέρδη προ φόρων στα 551, χιλιάδες ευρώ, έναντι 42,2 χιλιάδων ευρώ το 2020, μια αύξηση της τάξης του 1.207,1%. Και τα κέρδη μετά φόρων στα 333,9 χιλιάδες ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν από 1.207,6 εκατομμύρια ευρώ σε 1.325,0 εκατομμύρια ευρώ το 2021, ενώ μειώθηκαν αισθητά οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις κατά -51%, πέφτοντας από τα 3.898,4 εκατομμύρια ευρώ στο1.9.01,1 εκατομμύρια ευρώ.

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα στο τομέα των παραδόσεων μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού:

― Δήμος Φολεγάνδρου, 2 Χ 360 m3/ημέρα

― Δήμος Μυκόνου, 2 Χ 1.000 m3/ημέρα.

Παραδόσεις μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού:

― ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, (μέσω γενικού εργολάβου), 4.000 m3/ημέρα.

Παραδόσεις ταχυδιυλιστηρίων :

― ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, (μέσω γενικού εργολάβου), 9.500 m3/ημέρα.

Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη υψηλού ρυθμού ανάπτυξης σε συνδυασμό με ισχυρή κερδοφορία. Η πραγματοποίηση αυτού του στόχου διαφαίνεται εφικτή με δεδομένη τη σημαντική αύξηση της ζήτησης της αγοράς επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης νερού. Οι σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των Α ́ υλών και των εξαρτημάτων αποτελούν μία σοβαρή πρόκληση. Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιπτώσεις τους στα περιθώρια μεικτού κέρδους και λαμβάνει μέτρα προκειμένου να περιορίσει τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις. Ο Όμιλος συνεχίζει να επιδιώκει την ενίσχυση και επέκταση της παρουσίας του στη Ελληνική & διεθνή αγορά τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης, όσο και μέσω στοχευμένων εξαγορών.

Η τιμή της μετοχής

Το 2021, η τιμή της μετοχής της Unibios αυξήθηκε κατά 110,5%. Η αύξηση αυτή ήταν η 9η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ενώ παράλληλα η μετοχή της Unibios είχε την 4η υψηλότερη εμπορευσιμότητα μεταξύ όλων των μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Αλέξανδρος Κοντοπάνος

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra