fbpx

Βιοκαρπέτ: Eκτινάχθηκαν 47,45% τα κέρδη προ φόρων

0 88

Σημαντική άνοδο σημείωσαν τα οικονομικά μεγέθη της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ το 2022, με τον τζίρο να καταγράφει αύξηση 23,5% σε σχέση με το 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων παίρνουν τα πάνω τους κατά 47,45% και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους καταγράφουν άλμα 114,2%.

Ειδικότερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2022:

– Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2022 σε 231,22 εκατ.€ έναντι 187,29 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2021, αύξηση κατά 23,46%.

– Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2022 σε 135,68 εκατ. € έναντι 98,23 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2021. Αύξηση κατά 38,13%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 58,68% του συνολικού τζίρου.

– Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2022 σε 95,55 εκατ. € έναντι 89,06 εκατ.€ το 2021. Αύξηση κατά 7,28%.

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2022 σε 21,88 εκατ.€, έναντι 14,84 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2021. Αύξηση κατά 47,45%.

3. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει κέρδη προ φόρων για την χρήση 2022 10,84 εκατ.€ έναντι 5,02 εκατ.€ για την χρήση 2021.Αύξηση κατά 115,92%.

– Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2022 9,13 εκατ.€, έναντι κερδών 4,26 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2021. Αύξηση κατά 114,20%.

– Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2022 σε 11,14 εκατ. € έναντι κερδών 4,14 εκατ. € την αντίστοιχη του 2021. Αύξηση κατά 168,97%.

– Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2022 σε 9,76 εκατ.€ έναντι 9,03 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2021. Αύξηση κατά 8,13%.

– Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2022 σε 2,51 εκατ.€ έναντι κερδών 2,37 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2021. Αύξηση κατά 6,15%.

Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων για την χρήση 2022 ανήλθαν σε 0,75 εκατ.€ έναντι κερδών 0,57 εκατ.€ την χρήση 2021.

– Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 0,55 εκατ.€ κατά την χρήση του 2022, έναντι κερδών 0,58 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2021.

Αυτή η χρονιά ήταν ένα έτος ορόσημο για τον Όμιλο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, αφού πέτυχε ιστορικά πολύ υψηλές επιδόσεις, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην οικονομία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, των πληθωριστικών πιέσεων και της ενεργειακής κρίσης. Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και των επιτοκίων αλλά και στις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα έτη, μέσο της σταδιακής ολοκλήρωσης όλων των νέων επενδύσεων της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και σε κτιριακές υποδομές, αλλά και τις επενδύσεις της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών το 2022 σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα € 231,22 εκ σημειώνοντας σταδιακή αύξηση 92% μέσα στην πενταετία 2022-2018 και τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα € 21,88 εκ. σημειώνοντας σταδιακή αύξηση 159% μέσα στην πενταετία 2022-2018.

Οι επενδύσεις για την επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Για στο 2023 έχουν προγραμματιστεί οι εργασίες για την εγκατάσταση ρομποτικής αποθήκης, η κατασκευή νέου κτιρίου συσκευασίας προϊόντων αλουμινίου 4.850 μ2, η κατασκευή νέας αποθήκης εξαρτημάτων 2.018 μ2 στο Κουλούρι Λάρισας της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. και η ανακατασκευή βιομηχανικού κτιρίου 3.500 μ2 της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. στο Κουλούρι Λάρισας.

Προοπτικές 

Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2023, παρατηρούμε ότι το Α΄ τρίμηνο έχουμε μια μικρή μείωση του τζίρου, σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2022, που οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση της τιμής του αλουμινίου και όχι στην μείωση των ποσοτήτων και προσδοκούμε ότι η αγορά θα επανέλθει σταδιακά σε νέα αναπτυξιακή τροχιά από το Β΄ εξάμηνο του 2023.

Επίσης αναμένουμε την έγκριση από τη ΡΑΕ, εντός του 2023, των αιτήσεων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύς 15MW, που ανήκουνε στη Κατηγορία Β όρου, των εταιριών Βιοκαρπέτ Α.Ε. και Εξάλκο Α.Ε. Με τις νέες αυτές άδειες, ο Όμιλος θα έχει σε λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύς πάνω από 30MW. Επίσης να σημειώσουμε ότι με τις συγκεκριμένες άδειες οι εταιρίες Βιοκαρπέτ Α.Ε. και Εξάλκο Α.Ε. θα είναι 100% ενεργειακά αυτόνομες, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και το κυριότερο με σταθερό και χαμηλό κόστος, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά και τα λειτουργικά αποτελέσματα των δύο εταιριών.

Τέλος η Διοίκηση του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ προβλέποντας πρώτη από όλους την ενεργειακή κρίση το Νοέμβριο του 2021, παρείχε σε όλο το προσωπικό της έκτακτη ενίσχυση 200€ ανά εργαζόμενο, ενώ για το 2022 τα bonus και έκτακτες παροχές προς το προσωπικό ξεπέρασαν το ποσό των 600.000€ και κύριο μέλημα της Διοίκησης του Ομίλου, είναι αυτό να εφαρμόζετε συνέχεια στο μέλλον, εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών του Ομίλου.

Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα αποφασιστεί εάν θα δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2022.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2022 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra