fbpx

Βουλή – ΣΥΡΙΖΑ: Καταθέστε τα επιχειρηματικά σχέδια των servicers

0

Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσε σύσσωμη η της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με θέμα: “Καταθέστε τα έγγραφα των servicers που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια – Να διασφαλιστεί η διαφάνεια για όσους διαχειρίζονται ακίνητα με εγγύηση του δημοσίου”.

Σύμφωνα με το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

“Το φθινόπωρο του 2019 ψηφίστηκε το σχέδιο «Ηρακλής», το πρόγραμμα
δηλαδή παροχής εγγύησης σε τιτλοδοτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων. Από τότε
αποτελεί νόμο του κράτους (νόμος 4649/2019, ΦΕΚ Α’ 206/2019).

Σύμφωνα με τις τότε αναφορές των αρμόδιων κυβερνητικών στελεχών, το νέο
νομοθέτημα:

– Θα αποτελούσε μια αξιόπιστη συστημική λύση για τη δραστική μείωση
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων των ελληνικών τραπεζών.
– Θα εξυγίανε τους ισολογισμούς των τραπεζών, θα αύξανε την
κερδοφορία τους και θα τους παρείχε, έτσι, τη δυνατότητα να
ανακτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο, που είναι η χρηματοδότηση της
πραγματικής οικονομίας και η ενίσχυση της ανάκαμψης.
– Ως συστημική λύση για τη μείωση των κόκκινων δανείων του
τραπεζικού συστήματος αποτελούσε λύση της αγοράς, καθώς αντλεί
τους πόρους από τους επενδυτές και δεν επιβαρύνει τον Έλληνα
φορολογούμενο.
– Θα συνέβαλε -λόγω της δραστικής μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων στις ελληνικές τράπεζες- στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής
ικανότητας της Ελλάδας και στην επίτευξη του βαθμού αξιολόγησης της
επενδυτικής βαθμίδας.

Με τον νόμο 4649/2019 (A΄ 206), το ελληνικό δημόσιο δύναται να παρέχει την
εγγύησή του σε τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, τα οποία έχουν
χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο αυτής της δευτερογενούς αγοράς πιστώσεων λειτουργούν
διαχειριστές πιστώσεων (servicers), ιδιωτικοί φορείς που, προκειμένου να
αδειοδοτηθούν, έχουν καταθέσει τα επιχειρηματικά τους σχέδια (business
plans) στην ΤτΕ.

Ταυτόχρονα, με το ίδιο νομοθέτημα (αρθ.17), συστάθηκε στο υπουργείο
Οικονομικών η Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων του ελληνικού
δημοσίου (Monitoring Committee) σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων πιστωτικών
ιδρυμάτων, με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης
Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η
παρακολούθηση των εγγυήσεων και των χρηματοροών της τιτλοποίησης
απαιτήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της ενδεχόμενης καθυστέρησης των εν
γένει προβλεπόμενων καταβολών ή της ενδεχόμενης κατάπτωσης της
εγγύησης του δημοσίου στο πλαίσιο του μηχανισμού έγκαιρης
προειδοποίησης.

Πιο αναλυτικά, βασική δραστηριότητα της Επιτροπής είναι, σύμφωνα με τον
νόμο, να «μελετά και επεξεργάζεται τα περιοδικώς και εκτάκτως
υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία του διαχειριστή, του αποκτώντος και
τυχόν λοιπών φορέων της δομής της τιτλοποίησης απαιτήσεων, και, εν
γένει, κάθε στοιχείο για το οποίο το ελληνικό δημόσιο λαμβάνει γνώση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, με στόχο να διαπιστώσει την
ενδεχόμενη καθυστέρηση των εν γένει προβλεπόμενων καταβολών ή την
ενδεχόμενη κατάπτωση της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο
του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης και ενημερώνει σχετικά τον
υπουργό Οικονομικών».

Επιπρόσθετα, για να αποφευχθεί η κατάπτωση της εγγύησης του ελληνικού
δημοσίου προβλέπονται αυστηρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των
servicers, με ποινές από αναβολή της καταβολής της αμοιβής τους ως και την
αντικατάστασή τους, στην περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις
υπολείπονται μέχρι συγκεκριμένο ποσοστό των στόχων διαχείρισης που
προβλέπουν τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων.
Τέλος, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το έτος 2024 (σελ. 214-215), κρατικές εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί στο
πλαίσιο του ανωτέρω νόμου ανέρχονται σε 18,67 δισ. ευρώ, το δε ανεξόφλητο
υπόλοιπό τους στις 17.10.2023 αντιστοιχεί σε 17,01 δισ. ευρώ.”.

Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αιτούνται την κατάθεση των κάτωθι εγγράφων:

1. Τα αρχικά αναλυτικά επιχειρηματικά σχέδια (business plans)
καθώς και τις τυχόν επικαιροποιήσεις τους, όπως έχουν κατατεθεί,
των εξυπηρετητών πιστώσεων (servicers) στην Επιτροπή του
άρθρου 17 του νόμου 4649/2019 από τη σύσταση της Επιτροπής
ως και σήμερα.

2. Τα πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής του
άρθρου 17 του νόμου 4649/2019 από τη σύστασή της ως και
σήμερα.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra