Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

ΧΑ: Από 7/3 οι μετοχές της Profile χωρίς το δικαίωμα επιστροφής κεφαλαίου

0 9

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,47 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,045 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 8 Απριλίου 2020.

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,56 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,03 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More