fbpx

Αιχμές για Πανταλάκη από τις αγροτικές ενώσεις

0

Η Κοινοπραξία των ΕΑΣ Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Άρτας – Φιλιπιάδας με επιστολή της στα πολιτικά κόμματα άφησε αιχμές για τις ενέργειες του Θ. Πανταλάκη, πρώην Διοικητή της ΑΤΕ σχετικά με την διαδικασία αποκρατικοποίησης της Δωδώνη. Η Κοινοπραξία των ΕΑΣ Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Άρτας – Φιλιπιάδας με επιστολή της στα πολιτικά κόμματα άφησε αιχμές για τις ενέργειες του Θ. Πανταλάκη, πρώην Διοικητή της ΑΤΕ σχετικά με την διαδικασία αποκρατικοποίησης της Δωδώνη.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

‘Ως προς τις εξελίξεις σχετικά με την έκβαση του διαγωνισμού για την πώληση του 67,77% των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (η «εταιρεία»), θέλουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος (ΑΤΕ) αποφάσισε την πώληση του μετοχικού πακέτου που κατείχε στην εταιρεία, μία γαλακτοβιομηχανία που είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της Ηπείρου, στην οποία οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της εν λόγω Περιφέρειας κατέχουν το 32,23%, και η οποία απασχολεί 371 εργαζόμενους (εκ των οποίων 137 μόνιμους), συνεργάζεται δε με 7.000 κτηνοτρόφους οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά το παραγόμενο γάλα στην εταιρεία.

Η πώληση των μετοχών αποφασίστηκε να μην γίνει μέσω διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού ενώ ουδέποτε γνωστοποιήθηκε η ακριβής μέθοδος αξιολόγησης που θα εφαρμοζόταν για την επιλογή του αγοραστή των μετοχών, με τη σχετική διακήρυξη να αναφέρει ότι θα επιλεγεί ο υποψήφιος «με την πλέον συμφέρουσα δεσμευτική προσφορά», χωρίς, όμως, να διευκρινίζεται αν τούτο θα κριθεί βάσει αμιγώς οικονομικών κριτηρίων ή άλλως. Ομοίως, στη διακήρυξη επαναλαμβανόταν συνεχώς η ευρύτατη (και άκρως καταχρηστική κατά την άποψή μας) διακριτική ευχέρεια της ΑΤΕ να μη δικαιολογήσει την απόρριψη κάποιου εκ των υποψηφίων.

Στην Α’ Φάση, η Ένωση των ΕΑΣ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και του ΑΣ Άρτας – Φιλιππιάδας κατέθεσαν πρόταση στην οποία ανέφεραν ότι στη Β’ Φάση θα υποβάλλουν δεσμευτική προσφορά σε συνεργασία με στρατηγικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάμβανε την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των μετοχών, την αποπληρωμή των δανείων και το Management της εταιρείας. Μέχρι τη Β’ Φάση, οι Ενώσεις είχαν έρθει σε επαφή με όλους τους υποψήφιους επενδυτές που προκρίθηκαν κατά την Α’ Φάση, καθώς και με πολλές επιχειρήσεις του εξωτερικού που θα διασφάλιζαν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Από την άλλη, οι Ενώσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία με τους σημερινούς υποψήφιους, καθώς οι τελευταίοι ενδιαφέρονταν μόνο για την εκμετάλλευση της φέτας και την επακόλουθη συρρίκνωση της παραγωγής του εργοστασίου των Ιωαννίνων, χωρίς να δεσμεύονται να προβούν σε οιαδήποτε συνεργασία με τις Ενώσεις, τους παραγωγούς και τους εργαζομένους της εταιρείας και σε οιαδήποτε διασφάλιση αυτών.

Οι μόνες εταιρείες με τις οποίες οι Ενώσεις είχαν έρθει σε συμφωνία στα περισσότερα σημεία και ήταν έτοιμες να συμπράξουν στη Β’ Φάση, ήταν πολυεθνικές επιχειρήσεις με συνεταιριστικό προφίλ, οι οποίες όμως την τελευταία στιγμή αποφάσισαν να μην επενδύσουν την τρέχουσα περίοδο στην Ελλάδα.

Κατόπιν αυτών, οι Ενώσεις κατέθεσαν πρόταση στο πλαίσιο της Β’ Φάσης, ζητώντας από την ΑΤΕ να παρέχει δάνειο για το ποσό των 21,3 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε στο 67,77% της λογιστικής αξίας της εταιρείας, για την εξαγορά των μετοχών, με την προϋπόθεση να επιστραφεί εντόκως το ποσό εντός ενός έτους, όταν θα έβρισκαν στρατηγικό επενδυτή που θα πληρούσε τις προϋποθέσεις συνεργασίας, θέτοντας ως εγγύηση το 100% των μετοχών που θα κατείχαν στην εταιρεία εφόσον επιλεγόντουσαν ως αγοραστές αυτών, πρόταση η οποία δεν απορρίφθηκε. Μετά τις εξελίξεις στην ΑΤΕ, οι Ενώσεις ενημερώθηκαν μέσω email της 10ης Αυγούστου 2012 ότι θα έπρεπε μέχρι τις 22/8/2012 να υποβληθεί Επικαιροποιημένη Δεσμευτική Προσφορά και θα έπρεπε να τεκμηριωθεί η κάλυψη των κεφαλαίων της προσφοράς, ενώ, περαιτέρω, για την τυχόν είσοδο νέου μέλους στη σύνθεση της Ένωσης των ΕΑΣ για τους σκοπούς υποβολής της Προσφοράς θα έπρεπε να δοθεί έγκριση από τους εκκαθαριστές.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να ξεκαθαριστεί ότι δεν νοείται νέο μέλος στο σχήμα υποβολής, όταν εξ’ αρχής από την Α’ και Β’ Φάση οι Ενώσεις έχουν αναφέρει ότι θα συμμετέχουν στη Διαδικασία με Στρατηγικό Συνεργάτη, κατά βάση για τους σκοπούς της χρηματοδότησης της προσφοράς αυτών, γεγονός το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από τον Πωλητή των μετοχών.

Περαιτέρω, το χρονικό περιθώριο αντίδρασης σε αυτή την επικοινωνία ήταν ελάχιστο, ειδικά όταν στις 12 ημέρες που μεσολαβούσαν μέχρι τη λήξη της τεθείσας προθεσμίας συμπεριλαμβανόταν και η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, κατά την οποία ήταν δύσκολο έως και αδύνατο να γίνει οποιοσδήποτε συντονισμός.

Σημειωτέο ότι όταν σε άλλη περίπτωση όπου ζητήθηκαν από τις Ενώσεις, ως δικαιούνταν, διευκρινίσεις σε σχέση με τη διαδικασία του διαγωνισμού, οι Σύμβουλοι της ΑΤΕ επανήλθαν με απαντήσεις 3 ολόκληρους μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τις Ενώσεις, αποδυναμώνοντας έτσι τη δυνατότητα των τελευταίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού εγκαίρως. Από αυτό συνεπάγεται ότι εξ’αρχής μεθοδευόταν η έξοδος των Ενώσεων από το διαγωνισμό, ιδιαίτερα δε όταν οι Ενώσεις αποκλείστηκαν από τη συνέχιση του διαγωνισμού την στιγμή ακριβώς που είχαν έλθει σε συμφωνία με Στρατηγικό Συνεργάτη και είχαν καλύψει το τίμημα της οικονομικής τους προσφοράς, ενώ όλο αυτό το διάστημα συνέχιζαν να μετέχουν στο διαγωνισμό με τη δέσμευση και μόνο ότι θα βρουν συνεργάτη.

Ακόμα, όταν η ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού μεταφέρθηκε στον Εκκαθαριστή της ΑΤΕ, θα έπρεπε να υπάρξει συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης. Τελικώς, το μόνο που διαφοροποιήθηκε ήταν η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, χωρίς να περιλαμβάνονται κοινωνικά κριτήρια.

Παρ’ όλα αυτά, οι Ενώσεις κατόρθωσαν να βρουν αξιόλογο τοπικό επενδυτή, την εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) Α.Ε., η οποία θα κάλυπτε μετρητοίς το ποσό της οικονομικής προσφοράς (21,3 εκ. €), θα αναλάμβανε την αποπληρωμή των δανείων, τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας και διασφάλιζε τους όρους συνεργασίας των Ενώσεων, των εργαζόμενων, των παραγωγών καθώς επίσης και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον, γεννάται το ερώτημα γιατί ο κ. Θ. Πανταλάκης, πρώην Διοικητής της ΑΤΕ, κατά την περίοδο της παραίτησής του από τη Διοίκηση της Τράπεζας και παρά την ύπαρξη συμφώνου εμπιστευτικότητας σε ισχύ, ανέφερε προ της αξιολόγησης των προσφορών ότι η καλύτερη προσφορά έχει υποβληθεί από τη SIMOS FOODS, επηρεάζοντας έτσι τους αξιολογητές.

Οι Ενώσεις θεωρούν ότι θα έπρεπε να αποκλειστούν άμεσα από περαιτέρω αξιολόγηση υποψήφιοι επενδυτές οι οποίοι είχαν καταθέσει προσφορά με μικρό αρχικό ετήσιο τίμημα και καταβολή των υπολοίπων σε 6 ετήσιες δόσεις, η οποία προσφορά προφανώς θα καλυπτόταν από τα κέρδη της εταιρείας, ή υποψήφιος επενδυτής, αντιπρόσωπος της ΔΩΔΩΝΗ, που κατέθετε προσφορά συνυπολογίζοντας τα ποσά που όφειλε στην εταιρεία από τη μεταξύ τους συνεργασία (περίπου 15 εκατ. €). Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’όψη ότι, βάσει της νέας μεθόδου αξιολόγησης, η οικονομική προσφορά του πρώτου επενδυτή είναι πολύ μικρότερη από τη δική μας.

Επίσης, οι Ενώσεις αμφισβητούν την αξιοπιστία των Συμβούλων της ΑΤΕ, καθώς παρανόμως ζήτησαν εγγράφως από τους συμμετέχοντες να συμφωνήσουν ότι ο τελικός Αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει σε αυτούς 660.000 €, το οποίο και οι Ενώσεις αρνήθηκαν. Θα πρέπει άμεσα να ελεγχθεί εάν κάποιοι εκ των υποψηφίων έχουν αποδεχθεί αυτή τη ρήτρα, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή αξιολόγηση.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, ζητάμε την υποστήριξή σας στα εξής σημεία:

– Μεταβίβαση του πακέτου μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στην Ένωση των ΕΑΣ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και του ΑΣ Άρτας – Φιλιππιάδας στη λογιστική τους αξία (21,3 εκατομμύρια ευρώ), η οποία μεταβίβαση είναι και σύμφωνη με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΔΩΔΩΝΗ, μετά την αποχώρηση της ΑΤΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η πρώτη αποκρατικοποίηση στην Ελλάδα με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, θα αποτελέσει δε παράδειγμα λόγω της ανάπτυξης της εταιρείας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, οι Ενώσεις θα παύσουν τη δικαστική διαμάχη που έχουν με την ΑΤΕ για το 7,7% των μετοχών που με τρόπο απαράδεκτο έλαβε η ΑΤΕ από τις Ενώσεις, καταστρατηγώντας τη δεύτερη καταστατική πλειοψηφία.

– Εναλλακτικά, την επανάληψη του διαγωνισμού με προκαθορισμένη και ευρέως δημοσιευμένη μεθοδολογία αξιολόγησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται πέραν των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτήρια που θα εκτιμώνται με υψηλό συντελεστή, όπως η συνεργασία του υποψήφιου αγοραστή με τις Ενώσεις – μετόχους, η διασφάλιση των εργαζομένων, των παραγωγών και του υφιστάμενου καθεστώτος συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς και με αντικατάσταση των αξιολογητών.

Με εκτίμηση
Για την Ένωση των ΕΑΣ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και ΑΣ Άρτας – Φιλιππιάδας

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΣ Ιωαννίνων’

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra