Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Εκ νέου δίδυμα ελλείμματα στην ελληνική οικονομία λόγω της πανδημίας

0 21

Ένα από τα βασικά και άμεσα αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία, και όχι μόνο, από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, είναι η δημιουργία ελλειμμάτων στο εξωτερικό και στο δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Το μεν πρώτο οφείλεται κυρίως στην κατακόρυφη συρρίκνωση των τουριστικών εισπράξεων, το δε δεύτερο προέρχεται από τη μείωση των δημοσιονομικών εσόδων λόγω της ύφεσης και από την ενίσχυση των δημοσιονομικών δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης (π.x αυτόματοι σταθεροποιητές και οι δαπάνες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την καταπολέμηση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας).

Δύναται να υποστηριχτεί ότι ένα τμήμα των δίδυμων ελλειμμάτων θα είναι έκτακτο-προσωρινό και δεν θα έχει δομικό-μόνιμο χαρακτήρα, ωστόσο η αβεβαιότητα και σε αυτό το πεδίο παραμένει υψηλή.

Ελλάδα – Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών (ετήσια μεταβολή, εκατ. € σε τρέχουσες τιμές)

7hmeres2811

Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) EurobankResearch.

Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα κατέγραψε μεγάλη ετήσια μείωση της τάξης των -€7,0 δις το 3ο τρίμηνο 2020 (βλέπε Σχήμα).

Αναλυτικά, διαμορφώθηκε σε έλλειμμα -€1,3 δις (τρέχουσες τιμές) από πλεόνασμα €5,8 δις το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Για το σύνολο του 9-μηνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 η αντίστοιχη πτώση διαμορφώθηκε στα -€9,4 δις.

Ποτέ άλλοτε δεν έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη συρρίκνωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές εξελίξεις, τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως:

Σύμφωνα με ταστοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού (ΚΠ), σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους €9.065 εκατ., έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα €9.696 εκατ. (που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021) και πρωτογενούς πλεονάσματος €5.739 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα για την ίδια περίοδο του 2019.

Το ισοζύγιο ΚΠ παρουσίασε έλλειμμα ύψους €13.451 εκατ. έναντι στόχου για έλλειμμα €14.125 εκατ. (ήτοι υψηλότερο έλλειμμα κατά €674 εκατ.) και έναντι πλεονάσματος €906 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Διαβάστε ολόκληρη την ανάλυση της Eurobank στα συνημμένα αρχεία.

355_7DE_27_11_20.pdf

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More