ΕΒΕΑ: Παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων στο Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων

0 1

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο του ΕΒΕΑ η 4η και πιο πρόσφατη εκδήλωση παρουσίασης επενδυτικών προτάσεων στο Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ), όπου παρουσιάσθηκαν νέες αξιόλογες επενδυτικές προτάσεις.

Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να αποσπάσουν πολύτιμες συμβουλές από τους Ε.Α. σε ότι αφορά την εξέλιξη των προτάσεών τους. Επιπλέον, τους δόθηκε η δυνατότητα να συνομιλήσουν κατ’ ιδίαν και να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με τους Ε.Α., αναπτύσσοντας έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους μετά το πέρας της εκδήλωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατό να εξελιχθούν περαιτέρω οι επενδυτικές προτάσεις, αλλά και να βρουν το δρόμο της υλοποίησής τους.

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους έχουν προγραμματισθεί εκδηλώσεις, στις οποίες θα παρουσιασθούν νέες επενδυτικές προτάσεις.

Σημειώνεται ότι το ΕΒΕΑ τον Μάιο του 2014 δραστηριοποίησε το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ), αποσκοπώντας στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ παρέχει σε δυνητικούς ή και υφιστάμενους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις επενδυτικές προτάσεις τους σε ένα σύνολο έμπειρων ιδιωτών με επιτυχία στον επιχειρηματικό στίβο, που αποτελούν τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Ε.Α.)-μέλη του.

Όπως σημειώνει το Επιμελητήριο, παρά το δυσχερές οικονομικό κλίμα στο οποίο βρίσκεται η χώρα, τόσο η υποβολή προτάσεων από τους επιχειρηματίες όσο και η αναζήτηση επενδυτικών λύσεων από τους Ε.Α., τείνουν να αυξάνονται διαρκώς. Στο ΔΕΑ-ΕΒΕΑ, έχουν ήδη παρουσιασθεί 14 επενδυτικές προτάσεις σε 4 εκδηλώσεις κατά τα δυο αυτά χρόνια λειτουργίας του θεσμού.

Το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) έχει αναπτύξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα του στο www.businessangelsgreece.gr, μέσω της οποίας μπορεί να επικοινωνεί και να πληροφορείται κάθε ενδιαφερόμενος για τις δράσεις του δικτύου.

Εναλλακτικά, η επικοινωνία με το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ μπορεί να γίνει και μέσω των τηλεφώνων 210-3626664 κ 210-3382460, αλλά και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@businessangelsgreece.gr και angels@acci.gr.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More