«Παράθυρο» φοροδιαφυγής η υποστελέχωση της ΦΑΕ Αθηνών

0 12

Σε «τρύπα» διαφυγής σημαντικού ύψους φορολογικών εσόδων έχει εξελιχθεί το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης της ΔΟΥ Φορολογίας Ανωνύμων Εταιριών (ΦΑΕ) Αθηνών. 

Η εν λόγω υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων στις Ανώνυμες Εταιρίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000.000 ευρώ έχει ταυτόχρονα την αρμοδιότητα για το φορολογικό μητρώο, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις δηλώσεις ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών, όλων ανεξαιρέτως των Ανωνύμων Εταιριών του Λεκανοπεδίου και του υπολοίπου Αττικής, πλην της περιοχής του Πειραιά.

Το αποτέλεσμα είναι, το προσωπικό της, το οποίο είναι ολιγάριθμο, να έχει επιβαρυνθεί με έναν τεράστιο φόρτο εργασίας όσον αφορά στις συναλλαγές με το κοινό, δηλαδή με τους εκπροσώπους των μεγαλυτέρων Α.Ε. της χώρας, που προσέρχονται για να επιλύσουν διάφορα πολύπλοκα διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη ΔΟΥ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της, ως φοροελεγκτικής υπηρεσίας. Η αναγκαστική απασχόληση του προσωπικού της εν λόγω υπηρεσίας με τις συναλλαγές με το κοινό, της στερεί εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα να επιτελέσει με επάρκεια το ελεγκτικό της έργο. Έτσι, χιλιάδες Ανώνυμες Εταιρίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά της δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν, κυρίως ως προς την απόδοση του ΦΠΑ που είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Ανενόχλητα τα κυκλώματα

Όπως ανέφεραν πηγές μας, που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα των φορολογικών ελέγχων, το πρόβλημα της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών είναι γνωστό και σε κυκλώματα επιτηδείων, τα οποία και επωφελούνται τα μέγιστα, αξιοποιώντας την αντικειμενική αδυναμία της συγκεκριμένης ΔΟΥ να διενεργήσει ελέγχους στην απόδοση του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα κυκλώματα ιδρύουν συνεχώς Α.Ε., οι οποίες υπάγονται στη συγκεκριμένη ΔΟΥ και κάνουν χοντρά «παιχνίδια» με την απόδοση του ΦΠΑ, υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις για το ύψος των εισπράξεων των συγκεκριμένων εταιριών και αποφεύγοντας να καταβάλουν στο Δημόσιο τον πραγματικά αναλογούντα φόρο. Γνωρίζουν, δηλαδή, ότι είναι απίθανο οι εταιρίες τους να ελεγχθούν για τις ανακριβείς δηλώσεις που υποβάλουν και εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, υπεξαιρώντας ΦΠΑ.

Όσοι εκ των κυκλωμάτων αυτών έλεγχαν εταιρίες, οι οποίες είχαν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα πάνω από 10.000.000 ευρώ, προέβησαν σε κλείσιμο των εταιριών αυτών και ίδρυσαν άλλες νέες, οι οποίες υπήχθησαν, ως προς τον έλεγχο, στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. Έτσι, εκμεταλλεύτηκαν κι αυτοί το πρόβλημα της συγκεκριμένης ΔΟΥ και δρουν ανενόχλητοι, υπεξαιρώντας σημαντικά ποσά ΦΠΑ! 

Το πρόβλημα θεωρείται μείζον και θα πρέπει να αποτελέσει βασικής προτεραιότητας ζήτημα προς επίλυση για την ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που διοικεί τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας μας.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More