Τέρνα Ενεργειακή – Profile: Διατηρούν το ανοδικό momentum

0 4

Η εδραίωση των επιπέδων στήριξης έχει συμβάλει σημαντικά στην διατήρηση της ισχύος των συνθηκών ανόδου καθώς το χρηματιστηριακό περιβάλλον οδηγείται σε πτωτική συμπεριφορά.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Στηρίξεις: 10,35 – 10
Αντιστάσεις: 10,94 – 11,30

31072020 tenerg

Η υπέρβαση του 9,75 ενίσχυσε σημαντικά τις συνθήκες ανόδου, όπως είχα επισημάνει στην ανάλυση της 30ης Ιουνίου, με αποτέλεσμα την προσέγγιση της περιοχής του 10,94. Όμως η κατασκευή της ανοδικής σφήνας ΑΒ (πράσινη απόχρωση) έχει αναπτύξει κάποια σύννεφα για την περαιτέρω πορεία της.

ΘΕΤΙΚΟ
Η παραμονή των κλεισιμάτων πάνω από την περιοχή του 10,35 και την ανερχόμενη ευθεία Α είναι απολύτως απαραίτητη. Η άμεση υπέρβαση του 10,94 και η εδραίωση της διακύμανσης υψηλότερα της πλευράς Β ακυρώνει τον παραπάνω σχηματισμό.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η καθοδική διάσπαση του 10 σε συνδυασμό με την παραμονή των κλεισιμάτων κάτω από αυτό θα ενισχύσει τις συνθήκες πτώσηςκαι ταυτόχρονα θα ενεργοποιήσει την σφήνα που θα οδηγήσει τις τιμές κοντά στο 9.

PROFILE

Στηρίξεις: 3,50 – 3,16
Αντιστάσεις: 3,84 – 4,20

31072020 profile

Η διακύμανση των δύο τελευταίων εβδομάδων διενεργείται εκτός του ανερχόμενου καναλιού ΑΒ και υψηλότερα της καθοριστικής στήριξης του 3,50 διατηρώντας με αυτό το τρόπο την ισχύ των συνθηκών ανόδου αλλά ισχυροποιώντας την αντίσταση του 3,84.

ΘΕΤΙΚΟ
Η παραμονή των κλεισιμάτων άνω του 3,50 θα συμβάλει στην υπέρβαση του 3,84 επαναφέροντας την διακύμανση εντός του καναλιού και προσδίδοντας σημαντική ώθηση στις τιμές με στόχο την περιοχή του 4,20.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η αδυναμία υπέρβασης του 3,84 σε συνδυασμό με την καθοδική διάσπαση του 3,50 με αυξημένο όγκο θα ενισχύσει τις συνθήκες πτώσης. Η δε στήριξη του 3,16 θα αναλάβει σε αυτή την περίπτωση να διαχειριστεί την έντονη καταπόνηση των τιμών.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More