fbpx

ΕΧΑΕ: Σε ενίσχυση η ανοδική διάθεση

0 108

Η πτωτική επίθεση που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της αρνητικής συγκυρίας, αποκρούστηκε εντυπωσιακά από την περιοχή του 3,45 (ευθεία Α), όπως επισημαίνεται από το κόκκινο βέλος, οδηγώντας τον τίτλο αρκετά υψηλότερα.

Αυτό βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση των ανοδικών συνθηκών και παράλληλα έχει βρεθεί σε απόσταση βολής η κατερχόμενη ευθεία Κ.

Στηρίξεις: 3,70 – 3,60
Αντιστάσεις: 3,90 – 4,05

ΘΕΤΙΚΟ
Η ζώνη αντίστασης 3,90 – 4,05 με την Κ ορίζουν ένα ισχυρό πεδίο αντίστασης, όπως αποτυπώνεται με την κόκκινη επισήμανση στο εικονιζόμενο διάγραμμα. Η υπέρβασή του αποτελεί μονόδρομο για τον τίτλο καθώς με την διατήρηση των εβδομαδιαίων κλεισιμάτων υπεράνω αυτού θα ακυρωθεί ο σχηματισμός αντιστροφής (πράσινο περίγραμμα) απελευθερώνοντας τις τιμές ώστε να κινηθούν υψηλότερα.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η επαναφορά των εβδομαδιαίων κλεισιμάτων κάτω από την περιοχή του 3,70 θα αποδυναμώσει αισθητά την δυναμική που έχει αναπτυχθεί. Η καθοδική διάσπαση του 3,60 και η επιμονή της διενέργειας αυτών χαμηλότερα, θα βάλει εκ νέου σε κίνδυνο την καθοριστική στήριξη του 3,45 (ευθεία Α).

 

ΦΟΥΡΛΗΣ: Η αδυναμία παραμένει

Ο κίνδυνος μιας περαιτέρω υποχώρησης παραμένει ενεργός για την πορεία τίτλου, καθώς τον έλεγχο της μεσοπρόθεσμης διακύμανσης και κατεύθυνσης συνεχίζει να έχει το καθοδικό κανάλι ΕΖ (ροζ απόχρωση).

Επιπλέον οι τιμές παραμένοντας προσκολλημένες επί της διακεκομμένης ευθείας Κ (3,76) διατηρούν ενισχυμένες τις πτωτικές συνθήκες.

Στηρίξεις: 3,65 – 3,48
Αντιστάσεις: 4 – 4,24

ΘΕΤΙΚΟ
Η εδραίωση της διενέργειας των εβδομαδιαίων κλεισιμάτων υψηλότερα του 3,76 αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον τίτλο. Μόνο έτσι θα επανέλθουν σε ισχύ οι ανοδικές συνθήκες για να οδηγήσουν τις τιμές προς το πεδίο αντίστασης που ορίζεται από τις πλευρές Α, Ζ και το 4,24 (κόκκινη επισήμανση). Η δυναμική υπέρβαση αυτού θα προκαλέσει ένα ισχυρό ανοδικό κύμα με κατεύθυνση την περιοχή του 4,54.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η πρόσκαιρη παρουσία των τιμών υψηλότερα του 3,76, χωρίς να υπάρχει διάθεση για να υπερβληθεί το 4, θα διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο μιας καθοδικής επίσκεψης προς την ζώνη στήριξης 3,65 – 3,48. Η διέλευση των εβδομαδιαίων κλεισιμάτων χαμηλότερα από αυτή θα οδηγήσει τον τίτλο στην περιοχή του 3,14.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More