Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Γενικός Δείκτης: Ανασύνταξη δυνάμεων

0 37

Η διορθωτική υποχώρηση των προηγούμενων ημερών, ως αποτέλεσμα της προσέγγισης των τιμών με την περιοχή αντίστασης του 860, που είχα επισημάνει στην προηγούμενη ανάλυση της 18ης Μαρτίου έδωσε την ευκαιρία να υπάρξει μια ανασύνταξη των δυνάμεων.

 

Στηρίξεις: 828, 805
Αντιστάσεις: 860, 880

26032021 genikos

ΘΕΤΙΚΟ
Η μέχρι τώρα συμπεριφορά της διακύμανσης με την στήριξη του 828 είναι επιτυχημένη καθώς θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα κίνηση με στόχο το 860. Η υπέρβαση αυτού σε συνδυασμό με την εδραίωση των κλεισιμάτων υπεράνω του 880 θα φέρει πιο κοντά την περιοχή του 920 και την πλευρά Ε του καναλιού ΑΕ.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Θα επαναληφθώ γράφοντας πως «Μόνο η καθοδική διάσπαση της Α και του 805 σε συνδυασμό με την αδυναμία επαναφοράς των κλεισιμάτων εντός του καναλιού, είναι το μόνο που ακυρώνει την μέχρι τώρα προσπάθεια και ενισχύει σημαντικά την πτωτική διάθεση».

LAMDA DEVELOPMENT: Σε κομβικό σημείο η διακύμανση

Έγινε μια προσπάθεια στις αρχές του μήνα ώστε να κατακτηθεί η περιοχή του 7 και να αποκτήσουν την δυνατότητα οι τιμές να εξέλθουν από τον τριγωνικό σχηματισμό ΑΒ (πράσινη απόχρωση), αλλά χωρίς επιτυχία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα κίνηση που συνοδεύεται από τις ενισχυμένες ανοδικές συνθήκες και την υποστήριξη της βραχυχρόνιας ευθείας Ε.

Στήριξη: 6,74 – 6,46
Αντίσταση: 7,05 – 7,32

26032021 lamda

ΘΕΤΙΚΟ
Η άμεση δυναμική υπέρβαση της ζώνης αντίστασης 7,05 – 7,32 με αυξημένες συναλλαγές και η διενέργεια των κλεισιμάτων πάνω από αυτή θα προκαλέσει ένα κύμα με πρώτο σταθμό την περιοχή του 8. Η όποια υποχώρηση δημιουργηθεί πρέπει να παραμείνει υψηλότερα της ευθείας Ε και του 7,05.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η καθοδική διάσπαση της Ε και του 6,74 θα οδηγήσει σε μια νέα αποτυχία. Οι ενισχυμένες πτωτικές συνθήκες που θα προκύψουν θα βάλουν σε δοκιμασία την στήριξη του 6,46.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More