fbpx

Η «άριστη» τοποθέτηση του νέου προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

0

Της Σοφίας-Χάιδως Ασημακοπούλου*
Ο πρώην πρόεδρος του ΙΕΠ κ. Αντωνίου, εκλεκτός της πρώην υπουργού κ. Κεραμέως διορίστηκε πρόεδρος του ΙΕΠ, με τριετή θητεία, στις 20 Νοεμβρίου του 2019. Η θητεία του έληξε 20 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 54 του νόμου 4547/2018 (τροποποίηση του άρ.. 4 Ν 3966/2011), “…η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί για ένα 6μηνο αυτοδίκαια” ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 4, “Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται μία (1) φορά, χωρίς τη γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.”

Σύμφωνα το άρθρο 20, του μεταγενέστερου νόμου 4735/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του νόμου 4886/2022 με ισχύ την 24/1/2022 «1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και τους φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος, μη θιγομένης πάντως της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.»

Ακόμη και 4 μήνες μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είχε διακινηθεί καμία διαδικασία επιλογής νέας διοίκησης του ΙΕΠ. Στις 31-03-2023, η κ. Κεραμέως εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία η θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου του ΙΕΠ “παρατείνονται…μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020”, ενώ ανανεώθηκε η θητεία 4 μελών και ορίστηκε ένα νέο μέλος ως για τα επόμενα τρία χρόνια (προφανώς βάσει του νόμου 4547/2018).

Ενώ όλοι περίμεναν ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες του νόμου 4735/2020, ο υπουργός επέλεξε τις διαδικασίες της προγενέστερης νομοθεσίας (3966/2011). Έτσι, στις 26/7/2023 η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ενέκρινε την πρόταση του υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη για την τοποθέτηση του κ. Σπύρου Δουκάκη ως νέου προέδρου του ΙΕΠ. Στις 9 Αυγούστου 2023 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο διορισμός της νέας διοίκησης του ΙΕΠ και η αποδοχή της παραίτησης της απερχόμενης, μεταξύ άλλων και αυτών των οποίων η θητεία είχε παραταθεί για τα επόμενα τρία χρόνια από την κ. Κεραμέως. Από το απερχόμενο ΔΣ η μόνη που παραμένει ως μέλος στο νέο ΔΣ είναι η Χρύσα Σοφιανοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Σε ερώτηση της Ελληνικής Λύσης, γιατί για την επιλογή του προέδρου του Ι.Ε.Π. το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.3966/2011  Άρθρο 1 Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής), δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από άρθρα 20 ως 23 του νόμου 4547/2020 αν και δεν ανήκει στις εξαιρέσεις του εν λόγω νόμου (φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 και τους φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014), η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. απάντησε ότι έχει διαβιβαστεί και εκκρεμεί στο ΑΣΕΠ “…το υπ’ αρ. 12642/05-10-2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προς το ΑΣΕΠ με θέμα «Υποβολή αιτήματος για έκδοση Πρόσκλησης σύμφωνα με τα άρθρα 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197)”. Δηλαδή το αίτημα εκκρεμεί εδώ και 13 μήνες!!!

Επίσης έχει διαβιβαστεί και εκκρεμεί στο ΑΣΕΠ “Το υπ’ αρ. 9277/24-06-2022 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού προς το ΑΣΕΠ «Διαδικασία επιλογής Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4735/2020». Δηλαδή το αίτημα εκκρεμεί εδώ και 17 μήνες!!! Και σε αυτή την περίπτωση ο κ. Πιερρακάκης αγνόησε επιδεικτικά το νόμο και με δική του απόφαση συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις 4/8/2023.

Να σημειωθεί ότι η ερώτηση, εκτός από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. είχε υποβληθεί και στο υπουργείο Εσωτερικών, του οποίου η υπουργός κ. Κεραμέως – που ως υπουργός Παιδείας είχε δώσει παράταση στην προηγούμενη διοίκηση του ΙΕΠ και του ΕΟΠΠΕΠσυζητούσε στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, σχέδιο νόμου για το  “Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα…” αλλά, παραδόξως, απάντηση δεν πήραμε.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι, αν και από το νόμο ήταν υποχρεωμένος ο κ. Πιερρακάκης να ακολουθήσει τις διαδικασίες, πού ήδη είχαν δρομολογηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ., με βάση τη μεταγενέστερη νομοθεσία, εκούσια τις παρέκαμψε για να τοποθετήσει, όπως μας έχει συνηθίσει η “άριστη” και “επιτελική” κυβέρνηση της Ν.Δ., τους «δικούς τους» ανθρώπους. Και η λαφυραγώγηση του κράτους συνεχίζεται.

*Βουλευτής Β’ Πειραιώς, Ελληνική Λύση

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra