Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Pasal: Υπετριπλασίασε τα κέρδη της στο εξάμηνο

0 9

Μεγάλη αύξηση των κερδών μετά από φόρους ανακοίνωσε η PASAL Development Α.Ε. για το α’ εξάμηνο του έτους, ενώ και τα έσοδα του ομίλου σημείωσαν μικρή αύξηση.

Ειδικότερα, όπως τα κέρδη του Α΄ εξαμήνου 2020 μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε €27,7 εκατ. έναντι €8,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €2,2 εκατ., έναντι ζημιών € 125 χιλ. το 2019. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από την Συμφωνία εξυγίανσης (η οποία είχε εγκριθεί στις 29.08.2019 και έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως στις 30.06.2020) με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους € 25,6 εκατ.

Τα έσοδα του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για την χρήση Α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε € 770 χιλ. έναντι € 709 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30.06.2020 διαμορφώθηκε σε € 31,8 εκατ. αντί € 31,1 εκατ. την 31.12.2019.

Η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε € 8,4 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης € 19,5 εκατ. στις 31.12.2019.

Σημειώνεται ότι μετά την 30η Ιουνίου 2020 (στις 9.07.2020) ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων €10 εκατ. ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή θέση της Εταιρίας και του Ομίλου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά των κατωτέρω περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία:

(α) Σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας, το 20% ενός χαρτοφυλακίου τριών (3) ακινήτων logistics (αποθηκευτικών χώρων) που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής αξίας 38 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 80% θα αποκτηθεί με αγορά από την Εταιρεία με καταβολή μετρητών. Σημειώνεται ότι η απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων εξακολουθεί να τελεί υπό ορισμένες αιρέσεις.

(β) Του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “JPA A.E.” η οποία έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου “Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση δέκα (10) Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ”. Σημειώνεται ότι το σύνολο του Η ενδιάμεση οικονομική έκθεση και τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.pasal.gr) στις 18/09/2020 μετοχικού κεφαλαίου της “JPA A.E.” απέκτησε τον Οκτώβριο του 2019 ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας “Sterner Stenhus Greece ΑB”. Η μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών τελεί υπό την αίρεση της λήψης σχετικών εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Εφόσον ικανοποιηθεί το σύνολο των αιρέσεων και εγκρίσεων, η συνολική αξία των στοιχείων που θα εισφερθούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των € 20 εκατ. περίπου. Για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας αυτής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Εταιρεία έχει αναθέσει τη διενέργεια αποτιμήσεων.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More