fbpx

Στα 42,8 δισ. ευρώ «εκτοξεύθηκαν» τα χρέη στα Tαμεία

0

Νέα αύξηση στα χρέη προς τα ταμεία καταγράφει η έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για το α’ τρίμηνο του 2022.

Κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ (1.819.289.300) διογκώθηκαν οι οφειλές  προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) το πρώτο τρίμηνο του 2022 με αποτέλεσμα το συνολικό χρέος μαζί με τα πρόσθετα τέλη (τρέχον υπόλοιπο) να εκτοξευτεί στα 42.839.959.881 ευρώ στο τέλος Μαρτίου από 41.020.670.581 στις 31/12/2021.

Στο τέλος του Μαρτίου 2022 το συνολικό ποσό των 31.645.601.719 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 42.839.959.881 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο). Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά. Οι μεταβολές στο συνολικό χρέος διαμορφώνονται από τα εξής:

– Νέες εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο. με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη.

-Διαβίβαση νέων οφειλών και πρόσθετα τέλη για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κ.Ε.Α.Ο.

– Καταβολές ποσών από τους οφειλέτες (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση)

– Διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων.

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 31/12/2021 ήταν 41.020.670.581 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 1.819.289.300 ευρώ.

Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 1.359.714.389 ευρώ στις κύριες οφειλές και κατά 459.574.911 ευρώ στα πρόσθετα τέλη.

Επιχειρησιακό σχέδιο

Πέραν της έκθεσης του ΚΕΑΟ, δημοσιεύτηκε και το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2022.

– Επανεκκίνηση – μετά την μακρόχρονη περίοδο αναστολής λόγω των μέτρων για την διαχείριση της πανδημίας – της διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας και την επιδίωξη της συμμόρφωσης των οφειλετών.

Ο στόχος παραμένει η έγκαιρη (εντός του τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.) λήψη αναγκαστικών μέτρων από το Κ.Ε.Α.Ο., με βάση την εξαγωγή αναλυτικών καταλόγων οφειλετών κατά των οποίων πρέπει άμεσα να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα (αρχεία στόχευσης για οφειλέτες που εντάσσονται για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο.).

– Πέραν της πάγιας στόχευσης για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός του τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο., θα ξεκινήσει πάλι και η συστηματική εξαγωγή αρχείων για την παρακολούθηση της εξέλιξης των μέτρων (follow-up) και τον προγραμματισμό νέων ενεργειών.

-Προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών για την υποστήριξη της επικείμενης μεταφοράς από την Γενική Δ/νση Εισφορών e-ΕΦΚΑ στο Κ.Ε.Α.Ο. της αρμοδιότητας χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων, καθώς και της επικείμενης μεταβολής του νομικού πλαισίου για την έκδοση των εν λόγω αποδεικτικών λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο τις βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. ληξιπρόθεσμες οφειλές.

– Εντατικοποίηση της κεντρικής παρακολούθησης της διαδικασίας είσπραξης των αδρανών εκπλειστηριασμάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. ü Δημιουργία πρωτοκόλλου ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης κατά οφειλετών υπό αναστολή υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου και ανασχεδιασμός της κεντρικής παρακολούθησης των ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης κατά των εν λόγω οφειλετών.

-Διερεύνηση σε επιχειρησιακό επίπεδο της επικείμενης κατάργησης εντός του 2023 του κωδικού πληρωμής “Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου” με χρήση του οποίου αποδίδουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα τα κατασχεθέντα ποσά καθώς και της αναγκαίας αντικατάστασής του με νέας μορφής κωδικό πληρωμής RF κατά το πρότυπο RI18.

– Προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών στην επιχειρησιακή περιοχή της παραγραφής οφειλών με σκοπό την συμμόρφωση του Κ.Ε.Α.Ο. με την υπ’ αρ. ΣτΕ Ολ 1833/2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε κάθε αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης χρέους είναι σημαντικό η αναγκαστική είσπραξη να γίνεται βάσει των χαρακτηριστικών του χρέους με καθιέρωση κριτηρίων χαρακτηρισμού και κατηγοριοποίησης των οφειλών. Στα αναγκαστικά μέτρα που λαμβάνονται από το Κ.Ε.Α.Ο. υπάρχει διαστρωμάτωση ανάλογα με την παλαιότητα και το ύψος της οφειλής.

Έτσι, προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα. Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη απαιτούνται για τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές (π.χ. άνω των 200.000 ευρώ).

Για το σκοπό αυτό, στη διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών με βάση το νέο Οργανισμό προβλέφθηκε ξεχωριστό τμήμα για την διαχείριση των μεγάλων οφειλετών, ώστε να υπάρχει συνεχής και στενή παρακολούθηση των οφειλετών αυτών και των μέτρων που λαμβάνονται.

Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα αξιολογείται το προφίλ του οφειλέτη. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι και η αξιοπιστία και η γενικότερη συμπεριφορά του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των τρεχουσών και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.

Για παράδειγμα, η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού έναντι της οφειλής λαμβάνεται υπόψη υπέρ του οφειλέτη. Αντίθετα, η συνεχής ένταξη σε ρυθμίσεις και απώλεια αυτών αποδυναμώνουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη.

Σημαντική δράση είναι και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κατηγοριοποίησης των οφειλών σύμφωνα με τη βιωσιμότητά τους (Triage). Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της κατηγοριοποίησης πρόκειται να αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό των οφειλετών στους οποίους θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση, δεδομένου ότι από την ανάλυση φαίνεται να μπορούν να ικανοποιήσουν το χρέος τους (δηλαδή έχουν βιώσιμες οφειλές και υψηλή ικανότητα αποπληρωμής).

 

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra