fbpx

T.T.: Βελτιωμένα μεγέθη στο τρίτο τρίμηνο

0 99

Με κέρδη προ φόρων της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν και τα αποτελέσματα του 9μήνου.

Με κέρδη προ φόρων της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν και τα αποτελέσματα του 9μήνου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο 9μηνο σημειώθηκε επίσης:

  • Αύξηση καθαρών επιτοκιακών εσόδων, κατά 42,46%, στα 282,15 εκατ. ευρώ, έναντι 198,05 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009.
  • Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,65%, από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009 και κατά 0,15%, από την 31/12/2009.
  • Οριακή μείωση των καταθέσεων κατά 0,47%, από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009 και κατά 1,18%, από την 31/12/2009.
  • Ικανοποιητική μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 5,52%, από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009, στα 208,11 εκατ. ευρώ, έναντι 220,27 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της σημαντικής, κατά 27,31%, μείωσης των λοιπών λειτουργικών εξόδων, παρά την αύξηση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού κατά 13,70%, η οποία κυρίως οφείλεται στην πλήρη ενσωμάτωση στο κόστος μισθοδοσίας, υπαλλήλων που προσελήφθησαν κατά το α’ & β’ εξάμηνο του 2009 και οι οποίοι εντάχθηκαν στο προσωπικό της Τράπεζας σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009.
  • Αύξηση της οργανικής κερδοφορίας, κατά 252,06%, στα 120,37 εκατ. ευρώ, έναντι 34,19 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009.
  • Μείωση των προ φόρων ζημιών στα 14,74 εκατ. ευρώ, έναντι 39,75 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010.
  • Σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις 64,53%, από 61,97% κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009 και 63,67% κατά την 31/12/2009.
  • Ισχυρός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 16,54%.

Δάνεια, καταθέσεις, επενδύσεις
Στο τέλος Σεπτεμβρίου, το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων ανήλθε σε 8,055 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,15% από την αρχή του έτους και αύξηση κατά 3,65%, από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009.

Το ποσό των καθαρών εσόδων από τόκους αυξήθηκε κατά 42,46%, έναντι του 9μήνου του 2009, φθάνοντας τα 282,15 εκατ. ευρώ, έναντι 198,05 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 64,53% έναντι 63,67% κατά την 31.12.2009 και σε 61,97% κατά την 30.09.2009.

Τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων μειώθηκαν κατά 7,12% από το τέλος του 2009, φθάνοντας στα 1,746 δισ. ευρώ έναντι, 1,88 δισ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 2,89% από το τέλος του 2009, φθάνοντας στα 4,749 δισ. ευρώ, έναντι 4,615 δισ. ευρώ.

Οι χορηγήσεις μέσω πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 2,00% από το τέλος του 2009, φθάνοντας στα 247,72 εκατ. ευρώ, έναντι 242,85 εκατ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα των λοιπών κατηγοριών δανείων (δάνεια και ομολογιακά δάνεια προς τον Δημόσιο και τον ιδιωτικό Τομέα), αυξήθηκαν κατά 0,61% από το τέλος του 2009, φθάνοντας στα 1,312 δισ. ευρώ, έναντι 1,304 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων (μαζί με τους χρεωστικούς τίτλους του δανειακού χαρτοφυλακίου) μειώθηκε οριακά κατά 0,01% στα 6,692 δισ. ευρώ, έναντι 6,693 δισ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2009.

Τέλος, η βασική πηγή χρηματοδότησης που είναι οι καταθέσεις, σημείωσαν οριακή μείωση κατά 1,18%, φθάνοντας στα 12,483 δισ. ευρώ, έναντι 12,632 δισ. ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009.

Νέα Προϊόντα
Τον Ιούλιο του 2010, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με σκοπό την διευκόλυνση της πελατείας του στην αποπληρωμή καθυστερημένων δόσεων δανείων ξεκίνησε να διαθέτει ένα νέο προϊόν ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών με παροχή περιόδου χάριτος 12 μηνών για τα καταναλωτικά δάνεια και 24 μηνών για τα στεγαστικά.

Οι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 470,57 εκατ. ευρώ, έναντι 482,358 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,44%, η οποία οφείλεται στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων και την συνεπεία αυτού μείωση, κυρίως των εσόδων από τόκους της διατραπεζικής αγοράς αλλά και των χορηγήσεων.

Οι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 188,43 εκατ. ευρώ, έναντι 284,30 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση της τάξεως του 33,72%, η οποία οφείλεται στην αποκλιμάκωση επιτοκίων, που επηρέασε πτωτικά το κόστος των καταθέσεων, ιδίως των προθεσμιακών, καθώς και το κόστος του διατραπεζικού δανεισμού.

Το καθαρό αποτέλεσμα εκ τόκων, συνεπεία των ανωτέρω, διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 282,15 εκατ. ευρώ, έναντι 198,05 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 42,46%.

Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 12,25 εκατ. ευρώ έναντι 13,50 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2009, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 9,24%.

Τα έξοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 0,80 εκατ. ευρώ, έναντι 1,60 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50,00%.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 11,45 εκατ. ευρώ έναντι 11,90 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 3,76%.

Τα έσοδα από μερίσματα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 5,77 εκατ. ευρώ, έναντι 6,05 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 4,63%.

Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσίασαν ζημιές της τάξεως των 93,92 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 120,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αντικατοπτρίζοντας την επίδραση των δυσμενών χρηματοοικονομικών συνθηκών, επί των αποτιμήσεων των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, παρά την εφαρμοζόμενη λογιστική αντιστάθμισης.

Τα αποτελέσματα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσίασαν κέρδη της τάξεως των 1,38 εκατ. ευρώ, έναντι 41,45 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 0,79 εκατ. ευρώ, έναντι 0,63 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 24,46%.

Οι αμοιβές του προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 95,60 εκατ. ευρώ, έναντι 84,08 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 13,70%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά κύριο λόγο από την πλήρη ενσωμάτωση στο κόστος μισθοδοσίας, υπαλλήλων που προσελήφθησαν κατά το α’ & β’ εξάμηνο του 2009, οι οποίοι όμως εντάχθηκαν στο προσωπικό της Τράπεζας σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009.

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 65,34 εκατ. ευρώ, έναντι 89,88 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση, της τάξεως του 27,31%. Η μείωση αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, το αποτέλεσμα της προσπάθειας συγκράτησης και μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 8,82 εκατ. ευρώ, έναντι 8,09 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9,00%.

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 4,61 εκατ. ευρώ, έναντι 10,48 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας μείωση, της τάξεως του 56,05%.

Οι προβλέψεις απομείωσης αξίας δανείων διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 33,75 εκατ. ευρώ, έναντι 27,72 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,73%. Ο υπολογισμός των προβλέψεων είναι σύμφωνος με τις ελάχιστες απαιτούμενες και με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η αναλογία κερδών/ζημιών από συγγενείς εταιρείες παρουσίασε ζημιά ύψους 14,24 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,01 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τέλος τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανήλθαν μετά από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της περιόδου, σε 910,45 εκατ. ευρώ, έναντι 1.224,49 εκατ. ευρώ, στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Δηλώσεις προέδρου
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 9μήνου και τρίτου τριμήνου, ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κλέων Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Το Τ.Τ. παρουσίασε ένα θετικό τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων ύψους 25 εκατ. ευρώ και βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τα προ φόρων αποτελέσματα του εννιαμήνου. Η οργανική του κερδοφορία, στην οποία έχει εστιαστεί μεγάλο μέρος της στρατηγικής της Διοίκησης, ανήλθε στα 120 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 34 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας βελτίωση της τάξεως του 252%. Η συγκράτηση και μείωση του Συνόλου των Λειτουργικών Εξόδων, κατά 5,52%, κυρίως λόγω της κατά 27,31% μείωσης των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων, αλλά και η βελτίωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, κατά 42,46%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αποτελούν τους βασικούς άξονες αυτής της βελτίωσης».

«Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων, αλλά και η οριακή μόνο μείωση του συνόλου των καταθέσεων, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη της Ελληνικής κοινωνίας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Μια εμπιστοσύνη που υποστηρίζεται από μια υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ένα χαμηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και μια πολύ ικανοποιητική ρευστότητα. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ισχυρό, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, επικεντρώνοντας στην προσπάθεια τόνωσης της πραγματικής οικονομίας και στη διοχέτευση ρευστότητας προς στον παραγωγικό ιστό», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More