fbpx

Χατζηιωάννου: Μεγαλύτερες ζημιές το 2010

0 78

Σε 180.283 χιλ. ανήλθε το 2010 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου της Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ, σημειώνοντας μείωση κατά 6,2% σε σύγκριση με το 2009. Σε 180.283 χιλ. ανήλθε το 2010 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου της Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ, σημειώνοντας μείωση κατά 6,2% σε σύγκριση με το 2009.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες €21.399 χιλ. έναντι ζημιών €8.649 χιλ. πέρυσι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η χρήση 2010 χαρακτηρίστηκε από τα σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Συνέπεια των προβλημάτων αυτών και με στόχο τη δημοσιονομική προσαρμογή και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από την Τρόικα, η χώρα προχώρησε σε σημαντικές περικοπές κρατικών δαπανών με αποτέλεσμα τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, με τον τομέα του λιανικού εμπορίου να επηρεάζεται σημαντικά.

Παρά το δυσμενές αυτό περιβάλλον η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου με ενέργειες ενδυνάμωσης της προϊοντικής ταυτότητας των brands Venus Victoria και Belinda καθώς και της αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των κατάλληλων καναλιών διανομής για την επέκταση της δραστηριότητας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής απόφασης της Εταιρείας για επικέντρωση στην εμπορία των επωνύμων προϊόντων και απεμπλοκή από τις μη κύριες δραστηριότητές της, αποφασίστηκε τον Φλεβάρη του 2011 η σταδιακή διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας. Με την ενέργεια αυτή απελευθερώνονται πόροι της Εταιρείας μέσω των οποίων θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην κατακερματισμένη αγορά του γυναικείου εσωρούχου και στην εμπορία επωνύμων ρούχων, τομέα στον οποίο με επιτυχία έχει δραστηριοποιηθεί η διοίκηση τα τελευταία χρόνια μέσω της θυγατρικής SPRIDER STORES.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση του 2010 ανήλθε σε €180.283 χιλ. έναντι €192.224 χιλ. τη χρήση 2009 σημειώνοντας μείωση κατά 6,2% η οποία κρίνεται εύλογη, δεδομένων των αρνητικών συνθηκών που επικρατούν στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από την πορεία της θυγατρικής του Ομίλου SPRIDER STORES Α.Ε., ο κύκλος εργασιών της οποίας μειώθηκε λόγω του γενικότερου αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €72.442 χιλ. έναντι €93.082 χιλ. το 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 22,2%, η οποία αποδίδεται στη διάθεση από τη μητρική σε τρίτους πελάτες, αποθεμάτων περασμένης μόδας σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος κτήσης αυτών, στην περαιτέρω απομείωση της αξίας αποθεμάτων ύψους €6,635 χιλ. λόγω ελαττωματικής παραγωγής καθώς και της καταγραφής ελλειμμάτων απογραφής και καταστροφών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €8.453 χιλ. έναντι €11.112 χιλ. το 2009. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι οι προσπάθειες συγκράτησης και εξορθολογισμού του κόστους απέδωσαν καρπούς με τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2010 να ανέρχονται τελικά σε €92.534 μειωμένα κατά 4,3% έναντι της χρήσης 2009.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες €22.384 χιλ. έναντι ζημιών €3.897 χιλ. το 2009 κυρίως λόγω των σημαντικά αυξημένων αποσβέσεων οι οποίες στην χρήσης 2010 ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις αποσβέσεις της χρήσης 2009.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες €29.219 χιλ. έναντι ζημιών €8.307 χιλ. το 2009, ενώ τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), διαμορφώθηκαν σε ζημίες €21.399 χιλ. έναντι ζημιών €8.649 χιλ. πέρυσι.

Η Διοίκηση του Ομίλου είναι επικεντρωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού ενώ θεωρεί ότι η σταδιακή απεμπλοκή από την παραγωγική δραστηριότητα θα της επιτρέψει την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά λιανικής και στην προώθηση των επωνύμων προϊόντων μέσω δημιουργίας δικτύου καταστημάτων και shop-in-shop. Η επιτυχημένη λειτουργία του μοντέλου της θυγατρικής SPRIDER STORES και η σχετική τεχνογνωσία, που έχει αποκτηθεί αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More