fbpx

ΔΕΗ: Ζημίες το 2021 (και προ φόρων και μετά από φόρους…)

0 275

Ζημίες ύψους 149,8 εκατ. ευρώ προ φόρων και 18,4 εκατ. ευρώ μετά από φόρους παρουσίασε κατά τη χρήση 2021 η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Αν και τα EBITDA παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2020, στα 871,7 εκατ. ευρώ, το περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά τρεις και πλέον μονάδες και διαμορφώνεται σε 15,3% από 18,6%.

Παρότι, δε, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ συνεχίζεται κανονικά, η αύξηση του ενεργειακού κόστους και ο πόλεμος στην Ουκρανία “βάζουν δύσκολα” στην εισηγμένη για την τρέχουσα χρονιά. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως το κόστος για τη στήριξη των πελατών της μέσω εκπτώσεων, μόνο μέσα στο β’ εξάμηνο του 2021, ανήλθε σε συνολικό ύψος 800 εκατ. ευρώ.

Όπως σχολιάζει η διοίκηση της ΔΕΗ, η στήριξη των πελατών της ήταν εφικτή, λόγω της οικονομικής εξυγίανσης της εταιρείας, που ξεκίνησε από το 2019, καθώς και από την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου, η οποία της επέτρεψε να απορροφήσει σημαντικό μέρος του κόστους των ανατιμήσεων από τη διεθνή κρίση για το σύνολο των πελατών της. Έτσι, η έκπτωση 30% σε όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης, σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις της Πολιτείας απορρόφησε το 75% της επιβάρυνσης για το 76% των πελατών της (περίπου 3,5 εκατ. πελάτες) και το 50% στο υπόλοιπο 24% των πελατών της με κυμαινόμενα τιμολόγια, ενώ έδωσε τη δυνατότητα σε πάνω από 500.000 πελάτες της, που το επέλεξαν, να «κλειδώσουν» σταθερά τιμολόγια για ένα χρόνο.

Σχετικά με τις εν εξελίξει επενδύσεις η εταιρεία τονίζει πως “οι επενδύσεις σε Δίκτυα και ΑΠΕ είναι κρίσιμο να συνεχιστούν, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για την πιο γρήγορη ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας τόσο από τα ορυκτά καύσιμα όσο και από εισαγόμενες ανατιμήσεις. Η πρόσφατη διεθνής ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση κατέδειξε την αναγκαιότητα να προχωρήσουν έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την φθηνή και καθαρή παραγωγή στο συνολικό ενεργειακό μίγμα και θα οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια σε καλύτερες τιμές στην αγορά του ηλεκτρισμού”.

Τέλος, η διοίκηση Στάσση διαβεβαιώνει πως “η ΔΕΗ θα συνεχίσει να στηρίζει τους πελάτες της και την ελληνική κοινωνία, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, όπως φαίνεται, άλλωστε και από τους πρώτους μήνες του 2022, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο πελάτης είναι στο επίκεντρο της λειτουργίας της”.

Βασικά μεγέθη

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €871,7 εκατ. το 2021 έναντι €865,1 εκατ. το 2020 για το σύνολο του Ομίλου, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερά, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 15,3% από 18,6%, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα για το δ΄ τρίμηνο του 2021, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €245,2 εκατ. έναντι €169,1 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2020. Τα τελικά αποτελέσματα των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου ενσωματώνουν και το όφελος από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου.

Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην στήριξη των πελατών. Στην δραστηριότητα της Παραγωγής και της Εμπορίας, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, και δικαιωμάτων εκπομπής CO2.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €18,4 εκατ. έναντι κερδών €19,5 εκατ. το 2020. Αντίστοιχα για το δ’ τρίμηνο του 2021 τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €23,8 εκατ. έναντι κερδών €6,7 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020.

Συνέπειες από τη σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ο Όμιλος ΔΕΗ δεν διαθέτει άμεση έκθεση στις εν λόγω χώρες καθώς δεν διαθέτει σχετική εμπορική παρουσία, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει άμεση επίδραση στις δραστηριότητές του.

Για τις συνέπειες από την εμπόλεμη κατάσταση, η διοίκηση αναφέρει:

“Το αυξημένο κόστος στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της πρωτοφανούς αύξησης της τιμής φυσικού αερίου αποτελεί μία εξέλιξη που επηρεάζει εμμέσως τις δραστηριότητες του Ομίλου, ο οποίος όμως προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από την καθετοποιημένη φύση των δραστηριοτήτων του, λόγω της παρουσίας του τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Έμμεσες επιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της συνεπακόλουθης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πελατών μας, ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Η όποια συνολική τελική οικονομική επίδραση από την σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης, αλλά και λόγω των δευτερογενών επιπτώσεών της που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης για τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου”.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More