Δείκτης Τραπεζών: Παραμένει ενεργή η προσπάθεια

0 59

Μια νέα ανοδική κίνηση εκκολάπτεται που θα φέρει την διακύμανση των τιμών στην ζώνη αντίστασης 575-590 βάζοντας σε δοκιμασία την αντοχή της πλευράς ΚΛ του σφηνοειδή σχηματισμού (ροζ απόχρωση).

Μέχρι όμως να κατακτηθεί η παραπάνω περιοχή θα βρίσκεται σε ισχύ η καθοδική απόκλιση του RSI με τις κορυφές ΚΛ όπως αποτυπώνεται στο εικονιζόμενο διάγραμμα.

Στηρίξεις: 530, 505
Αντιστάσεις: 558, 575

ΘΕΤΙΚΟ
Για να οδηγηθεί σε επιτυχία ο απεγκλωβισμός των τιμών από τον ροζ σχηματισμό, που ταυτόχρονα θα προκαλέσει και την ακύρωσή του, απαιτείται η εδραίωση της διενέργειας των κλεισιμάτων υψηλότερα του 558. Η όποια υποχώρηση δημιουργηθεί πρέπει να βρει στήριξη από το επίπεδο του 530 και την πλευρά Α του καναλιού ΑΒ (πράσινη απόχρωση).

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Άσχημη εξέλιξη για την πορεία των τιμών θα αποτελέσει η καθοδική διάσπαση του 530 και της πλευράς Α και μια περαιτέρω υποχώρηση θα εξαρτηθεί από την αντοχή του 505.

ΟΤΕ : Μπροστά σε μια σημαντική πρόκληση

Η άμεση απομάκρυνση των τιμών από την πλευρά Α του καναλιού ΑΒ και το επίπεδο του 12,30 ενίσχυσε σημαντικά τις ανοδικές συνθήκες και πλέον αποτελεί πρόκληση για την διακύμανση, η υπέρβαση της ανερχόμενης ροζ ευθείας Ε όπως έχω επισημάνει από την ανάλυση της 3ης Μαρτίου.

Στηρίξεις: 13,50 – 13,20
Αντιστάσεις: 13,90 – 14,26

ΘΕΤΙΚΟ
Η δυναμική κίνηση με στόχο την κατάκτηση και την εδραίωση των κλεισιμάτων υψηλότερα της ζώνης αντίστασης 13,90-14,26 θα προσδώσει ισχυρή ώθηση στην μετοχή με κατεύθυνση την περιοχή του 14,50. Κατά την εξέλιξη της προσπάθειας δεν πρέπει να κατέλθουν οι τιμές χαμηλότερα της ζώνης στήριξης 13,50-13,20.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Ως ιδιαίτερη ανησυχητική εξέλιξη θα αποβεί η αδυναμία υπέρβασης της ευθείας Ε και η επαναφορά των κλεισιμάτων κάτω από το 13,20 με αποτέλεσμα την ενίσχυση των πτωτικών συνθηκών.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More