fbpx

Εκπρόθεσμες 133.125 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2022

0 192

Ρεκόρ εκπροθέσμων, αρχικών ή τροποποιητικών, δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καταγράφηκε το 2022, καθώς περισσότεροι από 133.000 φορολογούμενοι είτε δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους για τα εισοδήματα του προηγουμένου έτους, είτε τις υπέβαλαν μεν εμπρόθεσμα αλλά με λάθη ή παραλείψεις που χρειάστηκε εκ των υστέρων να διορθώσουν.

Σύμφωνα με τα τελικά επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, στις 30 Αυγούστου, είχαν υποβληθεί 6.399.973 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και από τότε μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2022 είχαν υποβληθεί άλλες 133.125 εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Oι λόγοι για τους οποίους υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα τόσες πολλές δηλώσεις είναι κυρίως οι εξής:

1) Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μπορεί να «άνοιξε» τέλος Μαρτίου 2022, αλλά καμία δήλωση δεν μπορούσε να υποβληθεί τότε καθώς δεν ήταν εμπλουτισμένη με τα απαραίτητα δεδομένα.

2) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 18/02/2022 η απόφαση της Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για την επικαιροποίηση στοιχείων 9.000.000 φορολογουμένων (ατόμων αγάμων και εγγάμων), διαδικασία χρονοβόρα και δυσλειτουργική, η οποία όμως αποτελούσε προϋπόθεση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης!

3) Η απόφαση για την κατάργηση των καταστάσεων τιμολογίων πελατών-προμηθευτών εκδόθηκε καθυστερημένα, τέλος Μαρτίου 2022 – και ενώ οι λογιστές- φοροτεχνικοί είχαν ήδη προβεί σε αποστολή αρχείων. Αποφασίστηκε δε η αντικατάσταση της διαδικασίας της… «συμφωνίας» πελατών προμηθευτών με τη διαβίβαση των παραστατικών εσόδων των επιχειρήσεων για το έτος 2021 από τους συνεργάτες τους, λογιστές-φοροτεχνικούς στην πλατφόρμα myDATA, η οποία αφενός υπολειτουργούσε και παρουσίαζε προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη διαβίβαση, αφετέρου εμφάνιζε άλλα νούμερα και δεδομένα από τα διαβιβασθέντα!

4) Η Α.Α.Δ.Ε., για να «υπερασπιστεί» την ανωτέρω απόφασή της, από τη μία προέτρεπε τους λογιστές στη μη «σύνδεση» της διαδικασίας διαβίβασης στην myDATA με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, από την άλλη ανέφερε ότι η οποιαδήποτε παράταση της διαδικασίας διαβίβασης θα επιφέρει καθυστέρηση στην υποβολή τους!

5) Στις 14/04/2022 προστέθηκαν «διευκρινίσεις» για την επιστρεπτέα προκαταβολή στις ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ, αλλά δεν ήταν σαφείς.

6) Κατά την αποθήκευση των δηλώσεων εξαφανίζονταν δεδομένα όπως τόκοι, μερίσματα, κλπ.

7) Η εγκύκλιος Ε.2046/2022 για την υπόθεση χειρισμού της επιστρεπτέας προκαταβολής δημοσιεύτηκε στις 26/05/2022 και εξ’ αιτίας αυτού αλλά και των προβλημάτων της ανέτοιμης πλατφόρμας την ίδια ημερομηνία η ΑΑΔΕ αναγκαστικά ανακοίνωσε την πρώτη παράταση της προθεσμίας διαβίβασης στην myDATA. Ενώ, στην συνέχεια, ανακοίνωσε αναγκαστικά την επόμενη παράταση, μέχρι 30/06/2022!

8) Οι βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ για την καταβολή εισφορών μη μισθωτών για το 2021, αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ περί τα μέσα Απριλίου 2022 και ακόμη μέχρι και τον Σεπτέμβριο, μετά τη λήξη της προθεσμίας της 30ης Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων, δεν είχε διεκπεραιωθεί και αναρτηθεί η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2021 για τους παράλληλα ασφαλισμένους, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.

9) Το κράτος συστηματικά αγνοεί στις προθεσμίες που θέτει, την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, όπου καθημερινά σε μεγάλες πόλεις της χώρας μας –πόσο μάλλον στην επαρχία- υπάρχουν συνεχείς και πολύωρες έως πολυήμερες διακοπές του internet και των επικοινωνιών εν γένει.

Όσοι βέβαια φορολογούμενοι υπέβαλαν εκ των υστέρων τις δηλώσεις τους, είτε αρχικές είτε τροποποιητικές, πέρα από τον τυχόν πρόσθετο φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού και πέρα από τις προσαυξήσεις με τις οποίες θα επιβαρυνθούν, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι και με πρόστιμα 100, 250 ή 500 ευρώ, ανάλογα με το εάν είναι ή όχι επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επιβάλλεται πρόστιμο μόνο εφόσον προκύπτει επιπλέον προς καταβολή ποσό, το οποίο υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν από την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν προκύπτει ποσό προς καταβολή.

Ειδικότερα, το «ποινολόγιο» της Εφορίας που ισχύει σήμερα προβλέπει τα εξής:

1. Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου προς πληρωμή, τότε:

–εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

–εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

–σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν επί της διαφοράς του αποτελέσματος μεταξύ εμπρόθεσμης αρχικής και εκπρόθεσμης τροποποιητικής, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

2. Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε:

–εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

–εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

–σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν επί της πρόσθετης διαφοράς χρεωστικού υπολοίπου, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η επιβολή του προστίμου γίνεται μόνο όταν το επιπλέον προς καταβολή ποσό υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Ως εκ τούτου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν από την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν προκύπτει ποσό προς καταβολή. Συνεπώς, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, χωρίς να απαιτείται να εξεταστεί το όριο των 100 ευρώ, στις παρακάτω περιπτώσεις:

• η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο

• η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο

• η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο

• η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την τροποποιητική αυξάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο

• η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική παραμένει μηδενική

Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού όμως προηγουμένως έχει εξεταστεί και διαπιστωθεί ότι το επιπλέον προς καταβολή ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

• η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική αυξάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο

• η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την πρώτη τροποποιητική μειώνεται το πιστωτικό υπόλοιπο ή προκύπτει χρεωστικό ποσό, ενώ το αρχικό πιστωτικό ποσό έχει επιστραφεί στον φορολογούμενο ή έχει συμψηφιστεί με οφειλές του

• η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την πρώτη τροποποιητική μειώνεται το πιστωτικό ποσό άνω των 100 ευρώ ή προκύπτει χρεωστικό ποσό έως 100 ευρώ, ενώ το αρχικό πιστωτικό ποσό δεν έχει επιστραφεί στον φορολογούμενο ή δεν έχει συμψηφιστεί με οφειλές του, καθώς στην περίπτωση αυτή το επιπλέον ποσό που προκύπτει προς καταβολή δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ

• η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την πρώτη τροποποιητική προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More