Γενικός Δείκτης: Μια πρώτη απόπειρα

0 78

Η ολοκλήρωση της ανασύνταξης των δυνάμεων κοντά στην περιοχή του 825 έδωσε το έναυσμα για μια νέα επιχείρηση επιτυχημένης υπέρβασης του 860, όπως είχα επισημάνει στην προηγούμενη ανάλυση, αλλά η πρώτη απόπειρα επαφής με το 880 δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Στηρίξεις: 860, 835
Αντιστάσεις: 885, 910

ΘΕΤΙΚΟ
Η περιοχή του 860 αναλαμβάνει να διατηρήσει τα κλεισίματα πάνω από αυτή ώστε να βρίσκεται σε απόσταση βολής η αντίσταση του 885. Η δυναμική κατάκτηση αυτής θα οδηγήσει στο επόμενο βραχυχρόνιο εμπόδιο που ορίζεται από την ζώνη 910-920.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Μια περαιτέρω υποχώρηση πέραν του 860 σε συνδυασμό με την παραμονή των κλεισιμάτων κάτω από αυτό το επίπεδο, θα βάλει σε δοκιμασία την αντοχή της στήριξης του 835 και της πλευράς Α του καναλιού ΑΕ αλλά ταυτόχρονα θα αποδυναμώσει τις ανοδικές συνθήκες.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Φλερτ με σημαντική υποχώρηση

Η σημαντική ενίσχυση των πτωτικών συνθηκών έχει εδραιωθεί στην διακύμανση των τιμών με αποτέλεσμα να ακροβατούν επικίνδυνα πάνω στην ανερχόμενη ευθεία Ε που αποτελεί και την βάση του σχηματισμού αντιστροφής (πράσινη απόχρωση).

Στηρίξεις: 12,16 – 11,30
Αντιστάσεις: 13,34 – 14,10

ΘΕΤΙΚΟ
Η παραμονή των κλεισιμάτων πάνω από την βάση Α και στην έσχατη περίπτωση πάνω από το 11,85 αποτελεί μονόδρομο. Η άμεση απομάκρυνση της διακύμανσης από την επικίνδυνη αυτή περιοχή σε συνδυασμό με την εδραίωση των κλεισιμάτων υψηλότερα του 13,34 θα επαναφέρει σε ισχύ τις ανοδικές συνθήκες ακυρώνοντας τον παραπάνω σχηματισμό.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η καθοδική διάσπαση της Α και του 12,16 με αυξημένες συναλλαγές και οι αποτυχημένες προσπάθειες επαναφοράς των τιμών σε υψηλότερα επίπεδα θα ενεργοποιήσουν τον σχηματισμό με πρώτο σταθμό την στήριξη του 11,30 και στόχο κοντά στο 10.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More