Η τεχνολογία μετασχηματίζει τον κλάδο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

0 19

Σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού κινείται ο κλάδος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος μόνο το 2019 αύξησε τις σχετικές δαπάνες κατά £8 εκατ. (8,7 εκατ. ευρώ).

Συγκεκριμένα, οι μέσες δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αυξήθηκαν από £9 εκατ. (9,79 εκατ. ευρώ) το 2018 σε £17 εκατ. (18,50 εκατ. ευρώ)το 2019. Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις αφιερώνουν πλέον – κατά μέσο όρο – το 8% των προϋπολογισμών τους σε ψηφιακά έργα. Σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δαπανά λιγότερο από το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ωστόσο το 40% δηλώνει ότι το 10 έως 50% του προϋπολογισμού τους είναι ψηφιακό.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ο κλάδος του asset management σημείωσε σημαντική πρόοδο στην προώθηση των ψηφιακών δυνατοτήτων του, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα ψηφιακής ετοιμότητας από την Alpha FMC, συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να επανεξετάσουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους, όσο και τον τρόπο λειτουργίας τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ψηφιοποίηση δείχνει να αποτελεί βασικό “κλειδί” για την επιτυχία. Η ψηφιακή προσέγγιση γίνεται κομβικό σημείο για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, με την αξιοποίηση των δεδομένων και των νέων τεχνολογιών να λειτουργεί ως βασικός παράγοντας για την αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των εταιρειών του κλάδου.

Fast Followers

Οι εταιρείες του κλάδου του asset management θεωρούν την ψηφιοποίηση ως υψηλή προτεραιότητα. Σήμερα, πάνω από το ένα τρίτο των εταιρειών (38%) ταξινομούνται πλέον ως “Fast Followers”, έχουν δηλαδή αναπτύξει ισχυρή ψηφιακή ωριμότητα, αλλά εξακολουθούν να έχουν σημαντικά περιθώρια προόδου. Στο μεταξύ, οι εταιρείες του κλάδου που έχουν υψηλότερα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας είναι έως και τέσσερις φορές ισχυρότερες από αυτές που βρίσκονταν στα αρχικά στάδια του ψηφιακού ταξιδιού.

Η Alpha FMC παρακολούθησε 31 από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες διαχειρίζονται συνολικά πάνω από £18 τρις και δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η EMEA, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και οι ΗΠΑ.

Οι τεχνολογίες στις οποίες δίνουν μεγαλύτερη οι εταιρείες του κλάδου σχετίζονται με το blockchain και την τεχνητή νοημοσύνη. Η σημασία του αυτοματισμού έχει επίσης αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι οι βελτιώσεις μπορούν να αποδώσουν ένα συνδυασμό πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου κινδύνου, της βελτιωμένης εμπειρίας των πελατών και της βελτιωμένης παραγωγικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 82% των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων δηλώνει ότι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποτελεί προτεραιότητα.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More