fbpx

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ένταξη ή επανένταξη στις ρυθμίσεις

0 116

Την περασμένη εβδομάδα είδαμε αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την υπαγωγή των πολιτών στον νόμο για την επανένταξή τους σε παλαιότερες ρυθμίσεις ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους που έχουν «χαθεί», καθώς και την ένταξη κάποιων από τα νέα ληξιπρόθεσμα στις 72 δόσεις.

Συνεχίζουμε σήμερα με τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τις οποίες καλύπτει ο νέος νόμος 5036/2023.

Β. Επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 και 36/72 δόσεων (ν.4611/2019 και ν.4821/2021) που έχουν απολεσθεί έως την 01η.02.2023, από οφειλέτες που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του 2022

Σύμφωνα με την απόφαση Α 1046/06.04.2023 (ΦΕΚ Β’ 2293/ 06.04.2023):

 1. Ποιοι εντάσσονται

Οφειλέτης που απώλεσε έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 ή

β) του άρθρου 289 του ν.4738/2020,

δύναται, κατόπιν αίτησής του, να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και ευεργετήματα, για την υπολειπόμενη οφειλή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης.

 1. Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση για επανένταξη σε ρύθμιση κατά την παρ. 1 υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ, μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023. Η αίτηση για επανένταξη επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν.1599/1986. Εξαιρετικά σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Στην ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 1, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, απωλέσθηκαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Από τις ρυθμίσεις αυτές, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει τις ρυθμίσεις για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης (https://www.aade.gr/polites/epanentaxi-se-rythmiseis-120-36-72-doseon).

 1. Ποιες απώλειες εντάσσονται

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είχε υπαγάγει τις ίδιες οφειλές του, διαδοχικά, τόσο σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 όσο και σε ρύθμιση του άρθρου 289 του ν.4738/2020, τις οποίες ρυθμίσεις απώλεσε έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δύναται να αιτηθεί την επανένταξη μόνο στην τελευταία απολεσθείσα ρύθμιση.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία επανένταξης υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν ενταχθεί στην πρώτη κατά σειρά απολεσθείσα ρύθμιση του πρώτου εδαφίου, όχι όμως και στην τελευταία απολεσθείσα ρύθμιση, στην οποία γίνεται επανένταξη, οι οφειλές αυτές πρέπει να εξοφληθούν ή να τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.5036/2023.

Σε περίπτωση που οφειλές, οι οποίες είχαν ενταχθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση της παρ. 1, έχουν ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, οι οφειλές αυτές δύνανται να επανενταχθούν στην απολεσθείσα ρύθμιση μετά από επιλογή του οφειλέτη. Εάν στην πάγια ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οφειλές που δεν είχαν ενταχθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση της παρ. 1, η πάγια ρύθμιση εξακολουθεί να ισχύει ως προς τις οφειλές αυτές.

 1. Υποχρεώσεις

Ο αιτών την επανένταξη σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 δηλώνει στην αίτησή του ότι, έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

 1. Καταβολή δυο δόσεων

Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο (2) δόσεων της προς αναβίωση ρύθμισης, εκ των οποίων η πρώτη θα πιστωθεί στην παλαιότερη ανεξόφλητη δόση της και η δεύτερη στην τρέχουσα δόση της ρύθμισης που αναβιώνει.

 1. Σχετικά με δόσεις που έχουν καταβληθεί

Τυχόν καταβολές που έχουν διενεργηθεί για οφειλές που είχαν υπαχθεί σε απολεσθείσα ρύθμιση κατά την παρ. 1 και δεν έχουν πιστωθεί σε αυτές κατά την ημερομηνία της επανένταξης, αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας αυτών. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης.

Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των ανωτέρω αποσβέσεων, δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής της παρ. 1 του άρθρου 53 του ΚΦΔ και της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Οι δόσεις του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται, με σειρά παλαιότητας, μετά τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.

 1. Τακτοποίηση άλλων ληξιπρόθεσμων που δεν εντάσσονται
 2. Εάν ο οφειλέτης, κατά την ημερομηνία της επανένταξης σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο, οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επανένταξης, να τις εξοφλήσει ή να τις τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο. Εάν ο οφειλέτης είχε υπαγάγει τις ανωτέρω οφειλές σε πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 για δεύτερη φορά κατά τις διατάξεις της υποπερ. γ’ της περ. 1 της ίδιας υποπαραγράφου και η οποία έχει απολεσθεί κατά την ημερομηνία επανένταξης, έχει τη δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, να υπαγάγει εκ νέου τις οφειλές αυτές στη πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. γ’ της περ. 1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.
 3. Εάν, μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επανένταξης στη ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο ή εξοφλήσει τις οφειλές του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, η ρύθμιση στην οποία επανεντάχθηκε, απόλλυται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι λόγοι απώλειας που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής στην οποία έγινε επανένταξη.

Προσοχή: Διατάξεις και όροι που διέπουν τη ρύθμιση στην οποία γίνεται επανένταξη, σχετικά με τα ευεργετήματα της ρύθμισης, τα δικαιώματα του Δημοσίου και την αναστολή παραγραφής, εξακολουθούν να ισχύουν.

Ασφαλιστικές εισφορές

Σύμφωνα με το έγγραφο 26 με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 81 και 82 του ν.5036 (ΦΕΚ 77/τ. Α’/28.03.2023) σχετικά με την αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών και τη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες» (Αθήνα, 29.03.2023  Αρ. πρωτ.: 154742) παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

 1. Αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος νόμου έχουν δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, όσοι από τους οφειλέτες απώλεσαν ευνοϊκές ρυθμίσεις βάσει των κάτωθι διατάξεων:

α) Των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α’ του ν.4611/2019 (Α’ 73) – Ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

β) Του άρθρου 32 του ν.4756/2020 (Α’ 235) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν.4821/2021 – Ρύθμιση «Covid» σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων θα πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις:

 • Απώλεια μέχρι την 01η.02.2023 (οι εν λόγω απώλειες αποτυπώθηκαν στη μηχανογραφική ροή της 16ης.02.2023).
 • Υποβολή σχετικού αιτήματος από τον οφειλέτη στην αρμόδια για τη διαχείριση της οφειλής υπηρεσία ΚΕΑΟ έως 31.07.2023.
 • Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο (2) μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις παλαιότερες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν και οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 31.07.2023, η οποία θα πρέπει να τηρείται.

Για την εφαρμογή του παρόντος, η υπαγωγή της προαναφερόμενης οφειλής σε πάγια ρύθμιση επιτρέπεται ακόμη και εάν ο οφειλέτης έχει απολέσει πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 7 της υποπαρ. ΙΑ της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

Εξαίρεση: Δεν είναι δυνατή η αναβίωση των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, αν μετά την απώλεια οι ενταχθείσες σε αυτές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν.4469/2017 ή σε ρύθμιση οφειλών του ν.4738/2020 ή σε ειδική ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο διαδικασίας εξυγίανσης. Για την πληρέστερη κατανόηση του συγκεκριμένου όρου παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

1ο παράδειγμα: Οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση ν.4611/2019 την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημά του εντάχθηκε στη ρύθμιση οφειλών ν.4738/2020 δεν δύναται να αναβιώσει τη ρύθμιση ν.4611/2019.

2ο παράδειγμα: Οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση ν.4611/2019 την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημά του εντάχθηκε στην πάγια ρύθμιση οφειλών δύναται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να επανενταχθεί στη ρύθμιση ν.4611/2019.

Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος αναβίωσης της ρύθμισης από τον οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ θα πραγματοποιείται από την τελευταία έλεγχος και αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων, θα υλοποιείται η επαναφορά της ρύθμισης.

Οι παλαιότερες μη καταβληθείσες δόσεις της ρύθμισης, που απομένουν μετά την πληρωμή των απαιτούμενων δύο δόσεων για την αναβίωση αυτής, επιβαρύνονται με το ποσό του τόκου που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο από την απώλεια της αρχικής ρύθμισης έως την ημερομηνία αναβίωσης της ρύθμισης. Με την αναβίωση της ρύθμισης οι προαναφερόμενες ανεξόφλητες δόσεις με τους αντίστοιχους τόκους, μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων στο τέλος της ρύθμισης.

Η συστημική υλοποίηση της μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί κεντρικά. Η ρύθμιση αναβιώνει με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και με όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της κάθε ρύθμισης για τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων.

Υποβάλλεται στην εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ που βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy (ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης και επιλογή κατηγορίας αιτήματος «Αναβίωση ρύθμισης ν.5036/23»)

 1. Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες

Στο άρθρο 82 του ν.5036/2023 προβλέπεται για τους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που δυσκολεύονται να τηρήσουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, μολονότι ως προς τις λοιπές τους ασφαλιστικές υποχρεώσεις παραμένουν συνεπείς, η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, έως 72 μηνιαίων δόσεων.

 1. i. Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης, εντάσσονται oφειλέτες που έχουν μόνο οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Επίσης στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν έως τις 31.07.2023:

 • Οφειλέτες που εκτός από τις οφειλές 09.2021-12.2022, είχαν και προηγούμενες, τις οποίες είχαν εντάξει σε ρύθμιση μέχρι την 01η.11.2021.
 • Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων, έχουν το δικαίωμα υπαγωγής των οφειλών περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 σε έως 72 δόσεις.
 • Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων Covid και έχουν μόνο μεταγενέστερες οφειλές, μπορούν να εντάξουν τις οφειλές 09.2021-12.2022 σε έως 72 δόσεις του νέου νόμου.
 • Οφειλέτες με πάγια ρύθμιση που περιλαμβάνει οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 και τηρείται την 01η.02.2023, μπορούν να εντάξουν τις οφειλές αυτές στη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων.

 

Προσοχή:

 1. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και μέχρι 31.07.2023, εφόσον υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης, πρέπει παράλληλα να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων.
 2. Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης.
 3. ii. Όροι ρύθμισης

Οι οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022, με τις τυχόν αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις, δύναται να εξοφληθούν σε έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, ως ακολούθως:

 • Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής, η ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο το ισχύον επιτόκιο πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών. Σημειώνεται ότι, από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.
 • Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ.
 • Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση έχουν δημιουργηθεί οι τύποι ρύθμισης 540 (παράλληλη πάγια) και 541 (ρύθμιση 72 δόσεων).

 

iii. Υποβολή αίτησης – Αρμόδια όργανα

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ. Ειδικότερα, στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες ή σε όσους εγγραφούν (πιστοποιηθούν) ως χρήστες στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες» παρέχεται, εκτός των άλλων, η δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών τους μέσω διαδικτύου. Σε περιπτώσεις που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ η αίτηση, κατ’ εξαίρεση, θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί παράλληλα με την εν λόγω ρύθμιση και την αναβίωση των ευνοϊκών ρυθμίσεων (ν.4611/2019 ή ν.4756/2020), η αίτηση θα υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης ρύθμισης είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης προκειμένου η ρύθμιση του να καταστεί ενεργή. Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται με τη χρήση «Ταυτότητας Οφειλέτη» και, στις περιπτώσεις εξαίρεσης από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης σε υπηρεσία, η πρώτη δόση καταβάλλεται την ίδια ημέρα με την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ο οφειλέτης δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

 1. iv. Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης και στην περίπτωση μη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών. Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως αποτελέσματα:

 • Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.
 • Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.
 • Την επιδίωξη της είσπραξής της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
 1. v. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Για τους οφειλέτες που εντάσσονται σε ρύθμιση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τηρούν τους όρους της ρύθμισης:

 • Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Πιο συγκεκριμένα, για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.
 • Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019, Α’ 95), περί αναστολής της παραγραφής. Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απολέσει ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.
 • Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
 • Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης.
 1. vi. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου διακανονισμού, δύναται να χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν.1846/1951 (Α’ 179), χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου. Προϋπόθεση συνιστά η μη ύπαρξη τρεχουσών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών για το συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με το ύψος της οφειλής.

Προσοχή: Η προαναφερόμενη περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν.1846/1951 (Α’ 179) αναφέρει τα εξής:

«Δι’ εργασίας, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις διεξαγομένας δια λογαριασμόν του Δημοσίου, δυνάμει παραχωρήσεως ή εργολαβίας, ως εργοδόται θεωρούνται οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις η αρμοδία δημοσία αρχή υποχρεούται όπως προ της ολοκληρωτικής εξοφλήσεως αξιοί την προσαγωγήν αυτή βεβαιώσεως της οικείας υπηρεσίας του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως των προς τούτο οφειλομένων εισφορών, παρακρατούσα εν εναντία περιπτώσει το αντίστοιχον ποσόν και καταβάλλουσα τούτο απ’ ευθείας προς το ΙΚΑ» 

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων πραγματοποιείται με σχετική αίτηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, μέσω του συνδέσμου https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao

Πηγή: One Voice (αρ. φύλλου 455)

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra