fbpx

Όμιλος Quest: Δημιούργησε 345 νέες θέσεις εργασίας το 2023

0

O Όμιλος Quest δημοσίευσε για 10η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2023, παρουσιάζοντας την ετήσια πρόοδο στην εφαρμογή της ESG στρατηγικής του, την απόδοσή του στους δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης που παρακολουθεί, καθώς και τις νέες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει.

Το 2023 o Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί εντατικά τις ενέργειες που έχει σχεδιάσει για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κάτω από 4 στρατηγικούς πυλώνες, επιτυγχάνοντας τους ετήσιους στόχους του και ενισχύοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και θετικής επίδρασης στην κοινωνία, τους εργαζομένους, το περιβάλλον και όλους τους συμμετόχους του.

Στα θέματα που αφορούν τον στρατηγικό Πυλώνα «Εταιρική Διακυβέρνηση και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» τέθηκαν σε εφαρμογή νέες Πολιτικές στο Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενισχύθηκαν τα εταιρικά συστήματα και υποδομές και εντατικοποιήθηκε η εκπαίδευση των εργαζομένων αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων.

Το 2023 ήταν μια χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική διάσταση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επενδύοντας στον στρατηγικό Πυλώνα «Εργαζόμενοι». Δημιούργησε 345 νέες θέσεις εργασίας και προσέγγισε τους 3.000 εργαζόμενους (+14,5%), διατηρώντας σταθερό τον αριθμό των γυναικών εργαζομένων ( 30%). Παράλληλα, αναπτύχθηκαν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα upskilling & reskilling και αυξήθηκαν οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης κατά 18% σε σχέση με το 2022.

Ο Όμιλος ανέδειξε τη σημασία της συμπερίληψης και της ισότητας στην εργασία μέσα από τη δέσμευσή του στις Αρχές της Γυναικείας Ενδυνάμωσης των Ηνωμένων Εθνών (UN WEPs). Υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή μέσα από μια σειρά δράσεων, όπως η ολοκλήρωση μελέτης για τυχόν ανισότητες στις αμοιβές (pay gap study), η πραγματοποίηση της πρώτης στον Όμιλο έρευνας σχετικά με τη Διαφορετικότητα, την Ισοτιμία και τη Συμπερίληψη (DEI), και η σχεδίαση του πρώτου προγράμματος για τη γυναίκεια ενδυνάμωση με ισχυρό εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, σε σχέση με το ευ ζην των εργαζομένων του, συνεχίστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα well being «ARMONIA» και καλές πρακτικές όπως η ασφαλιστική κάλυψη και η ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους, ενώ οι δυο πολυπληθέστερες εταιρείες του Ομίλου πιστοποιήθηκαν κατά ISO 45001 για το σύστημα Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζουν.

Στον Πυλώνα «Περιβάλλον» ο Όμιλος προχώρησε τις ενέργειες για την απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων του:
• Μετέφερε πάνω από το 40% του στόλου αυτοκίνητων του σε υβριδικά/ ηλεκτρικά μοντέλα
• Μείωσε τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1) κατά 17% σε σχέση με το 2022, και συνολικά τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 και 2) κατά 3%
• Αύξησε την παραγωγή πράσινης ενέργειας στα 39,3 ΜW
• Επένδυσε σε υποδομές για ΑΠΕ και ηλεκτροφόρτιση οχημάτων στις νέες εγκαταστάσεις του

Στον τελευταίο στρατηγικό Πυλώνα «Βιώσιμες Υπηρεσίες και Καινοτομία», ο Όμιλος επέτυχε το 9% των εσόδων του να προέρχονται από βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (λύσεις ψηφιοποίησης, cloud, e-mobility, κλπ.). Παράλληλα, μέσα από το Κέντρο Καινοτομίας του Ομίλου, iQNovus, διερευνάται εντατικά η χρήση τεχνολογίας με κοινωνικό όφελος, όπως η πιλοτική πτήση drone για μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας που πραγματοποιήθηκε εντός του έτους.

H Αντιπρόεδρος ΔΣ του Ομίλου Quest, κα Έφη Κουτσουρέλη δήλωσε σχετικά:
«Έργο όλων μας είναι να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο μέσα από την προσπάθεια για την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, ο καθένας στον βαθμό που μπορεί να την επηρεάσει. Η πρόοδος που παρουσιάζουμε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023, αποδεικνύει ότι η διαχρονική διαμόρφωση μιας δυνατής περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνείδησης, παράλληλα με το κτίσιμο μιας ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης, είναι κατευθύνσεις απόλυτα συνυφασμένες με την πετυχημένη επιχειρηματική στρατηγική και δυναμική οικονομική ανάπτυξη του Ομίλου την τελευταία δεκαετία.»

Η Έκθεση Β.Α. 2023 έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI (GRI Standards 2021), εναρμονίζεται με τους  17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. Στην έκθεση περιλαμβάνονται επιλεγμένοι βασικοί, προηγμένοι και κλαδικοί δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2024 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιηθεί επαλήθευση επιλεγμένων στοιχείων της Έκθεσης από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα.

Διαβάστε εδώ την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest για το 2023

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra