Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Τεχνική Ολυμπιακή: Αποκόλληση από τον πυθμένα

0 57

Μετά από μια μακρά περίοδο 8μηνης κατασκευής πυθμένα και με την διακύμανση να οριοθετείται ανάμεσα στο στενό εύρος 1,30 – 1,50, ήρθε η δυναμική απόδραση των τιμών από την περιοχή αυτή προκαλώντας μια σημαντική ενίσχυση των συνθηκών ανόδου.

Στο εικονιζόμενο εβδομαδιαίο διάγραμμα αποτυπώνεται ο συμμετρικός τριγωνικός σχηματισμός ΑΒ (πράσινη απόχρωση) που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην μελλοντική πορεία της μετοχής.

Στηρίξεις: 1,50 – 1,40
Αντιστάσεις: 1,70 – 1,84

ΘΕΤΙΚΟ
Η όποια υποχώρηση διορθωτικού χαρακτήρα προκύψει η στήριξη του 1,50 αναλαμβάνει να διατηρήσει το ανοδικό momentum. Η εδραίωση της διενέργειας των κλεισιμάτων υψηλότερα του 1,70 θα προετοιμάσει το έδαφος για την προσέγγιση της ζώνης 1,90 – 2 με τον στόχο να τοποθετείται στην πλευρά Β και κοντά στο 2,30.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Το μόνο που θα μπορέσει να αντιστρέψει την παρούσα ανοδική τάση είναι η επαναφορά των εβδομαδιαίων κλεισιμάτων κάτω από το 1,50 καθώς και η καθοδική διάσπαση του 1,40 και της πλευράς Α.

Πλαστικά Θράκης: Σε συνεχή καταγραφή ιστορικών υψηλών

Η παραμονή των κλεισιμάτων υψηλότερα του 3,47 σε συνδυασμό με τις ενισχυμένες ανοδικές συνθήκες συνέβαλαν στην δυναμική υπέρβαση του πεδίου αντίστασης 3,82 – 4 και στην συνεχή καταγραφή νέων ιστορικών υψηλών πλέον , όπως είχα επισημάνει από την ανάλυση της 15ης Ιανουαρίου.

Στηρίξεις: 4,28 – 4,10
Αντιστάσεις: 4,60 – 4,74

ΘΕΤΙΚΟ
Η πλευρά Α του καναλιού ΑΒ με την περιοχή 4,28 αναλαμβάνουν την στήριξη της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ζώνη αντίστασης 4,60 – 4,74 με την πλευρά Β αποτελεί τον επόμενο βραχυχρόνιο στόχο των τιμών.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Μόνο η καθοδική διάσπαση της Α και του 4,10 σε συνδυασμό με την παραμονή των κλεισιμάτων κάτω από αυτά θα ενισχύσει τις πτωτικές συνθήκες που θα οδηγήσουν τις τιμές πλησίον του 3,80.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More