fbpx

ΤΙΤΑΝ: Μεγέθη-ρεκόρ και “πράσινη στροφή” μέσα στο 2021

0 94

Την ενιαία ετήσια έκθεση απολογισμού 2021 δημοσίευσε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ η οποία παρουσιάζει τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε συνδυασμό όσο και τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Το 2021, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ αύξησε τον κύκλο εργασιών του σε επίπεδα ρεκόρ και παρέμεινε σε πορεία επίτευξης των στόχων του ESG για το 2025 και μετά. “Μέσω της έκδοσης της ενιαίας ετήσιας έκθεσης απολογισμού, ο Τιτάνας αποβλέπει στη σφαιρική και σαφή παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους η στρατηγική, η καλή διακυβέρνηση, η επιχειρηματική ηθική, οι επιδόσεις και οι προοπτικές του ομίλου συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετόχους του, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα” σημειώνεται από τον όμιλο.

Ο όμιλος την προηγούμενη χρονιά πε΄τυχε επίπεδα ρεκόρ για τον κύκλο εργασιών του, που ανήλθε σε 1.714,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%, αποτυπώνοντας την υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών σε όλες τις περιοχές. Αύξησε τα καθαρά του κε΄ρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) σε 91,9 εκατ. ευρώ (έναντι 1,1 εκατ. ευρώ μετά τις εφάπαξ χρεώσεις 63,9 εκατ. ευρώ το 2020 και έναντι 50,9 εκατ. ευρώ το 2019), κυρίως χάρη στην επιτυχή αναχρηματοδότηση του δανεισμού και τις ευνοϊκότερες συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Εστίασε στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω της ακύρωσης ιδίων μετοχών, της αγοράς ιδίων μετοχών όπως και της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Ως προς το ενεργειακό του αποτύπωμα, μείωσε τις εκπομπές άνθρακα κατά 4% (ειδικές εκπομπές Scope 1 & 2), σε πορεία επίτευξης των στόχων του Ομίλου έως το 2030, ενώ η επικύρωση των στόχων μείωσης εκπομπών CO2 έγινε από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο ΤΙΤΑΝ είναι μία από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς που έλαβε αυτή την επικύρωση.

Πλέον, με την υπογραφή της επιστολής “Business Ambition for 1,5°C”, ο όμιλος δεσμεύεται να εργαστεί από κοινού με πρωτοπόρες εταιρείες παγκοσμίως για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C και την επίτευξη μηδενικών (καθαρών) εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός της αναγνώρισής του από το CDP με “A-” ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χάρη στη διαφάνεια που διέπει τον Όμιλο και στις δράσεις του προς μια οικονομία με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, ενώ επ΄σιης στο ίδιο πλαίσιο ξεκίνησε να δημοσιοποιεί χρηματοοικονομικές πληροφορίες για το κλίμα σύμφωνα με τις συστάσεις της TCFD και του Κανονισμού της ΕΕ για την Ταξινομία.

Στις επιτυχίες της προηγούμενης χρονιάς συγκαταλέγεται αναμφίβολα ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγής τσιμέντου με εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης: Εγκατάσταση σε όλες τις παραγωγικές μονάδες νέων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση και πρόβλεψη βλαβών σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κύριοι προμηθευτές πληρούν τα πρότυπα ESG που έχει θέσει ο όμιλος, όπως και η υλοποίηση 142 πρωτοβουλιών στις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιείται ο Τιτάνας με αποτέλεσμα να ωφεληθούν πάνω από 400 χιλιάδες άνθρωποι.

Λευτέρης Στάικος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More