Τράπεζα της Ιταλίας: Πειραματική εφαρμογή έργου ψηφιοποίησης εγγυήσεων μέσω blockchain

0 6

Η πειραματική εφαρμογή του έργου θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ιταλίας και την αρμόδια εποπτική αρχή IVASS, με την συμμετοχή ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών, χρηματοοικονομικών οργανισμών, δημόσιων φορέων και εταιρειών.

Η πειραματική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την ψηφιοποίηση και διαχείριση εγγυήσεων μέσω της τεχνολογίας blockchain, θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020, από το CeTIF, την SIA και την Reply, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ιταλίας και την αρμόδια εποπτική αρχή IVASS.

Η πρωτοβουλία «Fideiussioni Digitali» (Digital Sureties) είναι αποτέλεσμα σχετικής μελέτης εφαρμοσιμότητας η οποία διήρκεσε περίπου 4 μήνες στην οποία συμμετείχαν περίπου τριάντα σημαντικοί παράγοντες του ασφαλιστικού, τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού χώρου, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.

Ο κύριος στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των πλαστών εγγυήσεων που, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας *, τα τελευταία 4 χρόνια ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα επιδιώκεται αύξηση της αποτελεσματικότητα μέσω της αποϋλοποίησης εγγράφων. Η πρωτοβουλία στοχεύει επίσης στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος (εγγυητής, συμβαλλόμενο μέρος) μέσω της «συμβολαιογραφικής καταγραφής» των εγγυήσεων και της ασφάλειας ολόκληρης της διαδικασίας.

Η λύση «Fideiussioni Digitali» θα αναπτυχθεί με διαδικασία «sandbox» δηλαδή σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα αξιοποιηθούν τα πραγματικά δεδομένα υπό την επίβλεψη μιας επιστημονικής επιτροπής που αποτελείται από την Τράπεζα της Ιταλίας, την IVASS, το CeTIF, την SIA και Reply και άλλους συμμετέχοντες.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More